Aptauja
Vai Jūsu pārstāvētajā augstākās izglītības iestādē ar 2019.gada 1.janvāri ir paaugstinājusies zemākā mēneša darba algas likme?
Jā, ir paaugstinājusies
Nē, nav paaugstinājusies
Neesmu informēts / -a
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Vai pirmssvētku darba dienas saīsināšana attiecas arī uz pedagogiem?

Piektdiena 07/04/2017

Tuvojas Lieldienas, kas nozīmē vairākas brīvas svētku dienas strādājošajiem. Kā katru gadu, arī šogad arodbiedrības birojā saņemam jautājumus, vai pirmssvētku dienas saīsināšana attiecas uz pedagogiem.

Darba likumā nav paredzēti izņēmumi attieksmē pret pedagogu darba laiku pirmssvētku dienās. Tāpēc izglītības iestādes vadītājam ir pienākums nodrošināt Darba likuma 135.pantā noteiktās tiesības uz darba laika saīsināšanu pirmssvētku dienā ne mazāk kā par vienu stundu.

Atbilstoši Izglītības likuma 28.pantā noteiktajai izglītības iestādes patstāvībai izglītības programmas īstenošanā un Izglītības likuma 30.panta pirmajā daļā noteiktajam, izglītības iestādes vadītāja patstāvīgi ir jāpieņem lēmums par izglītības procesa organizāciju pirmssvētku dienā.

Šis process nedrīkst būt pretrunā ar izglītības jomu regulējošajos speciālajos normatīvajos aktos noteikto tiesisko kārtību un izglītojamā tiesībām uz pilnvērtīgu izglītības programmu apguvi.