Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Vai pirmssvētku darba dienas saīsināšana attiecas arī uz pedagogiem?

Piektdiena 07/04/2017

Tuvojas Lieldienas, kas nozīmē vairākas brīvas svētku dienas strādājošajiem. Kā katru gadu, arī šogad arodbiedrības birojā saņemam jautājumus, vai pirmssvētku dienas saīsināšana attiecas uz pedagogiem.

Darba likumā nav paredzēti izņēmumi attieksmē pret pedagogu darba laiku pirmssvētku dienās. Tāpēc izglītības iestādes vadītājam ir pienākums nodrošināt Darba likuma 135.pantā noteiktās tiesības uz darba laika saīsināšanu pirmssvētku dienā ne mazāk kā par vienu stundu.

Atbilstoši Izglītības likuma 28.pantā noteiktajai izglītības iestādes patstāvībai izglītības programmas īstenošanā un Izglītības likuma 30.panta pirmajā daļā noteiktajam, izglītības iestādes vadītāja patstāvīgi ir jāpieņem lēmums par izglītības procesa organizāciju pirmssvētku dienā.

Šis process nedrīkst būt pretrunā ar izglītības jomu regulējošajos speciālajos normatīvajos aktos noteikto tiesisko kārtību un izglītojamā tiesībām uz pilnvērtīgu izglītības programmu apguvi.