Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA un IZM noslēdz vienošanos par sadarbību sociālā dialoga veicināšanai

Piektdiena 21/04/2017

Starptautiskajā Izglītības līderu samitā 2017.gada 31.martā Skotijā (Edinburgā) Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) un Izglītības un zinātnes ministrija noslēdza vienošanos par sadarbību sociālā dialoga veicināšanai līdz nākamajam 2018.gadam.

Par prioritāti tika izvirzīta sociālā drošība, kas paredz vairākas LIZDA organizētas reģionālās konferences par pedagogu tiesībām un pienākumiem, kā arī sociālo garantiju noteikšana pedagogiem. Starp prioritātēm tika noteikta arī uzticēšanās, kas paredz ministrijas diskusijas ar arodbiedrību par iecerētajām reformām pirms normatīvo aktu projektu tālākās virzīšanas, sociālo partneru un ministrijas kopīgas mācības par sociālā dialoga nozīmi, kā arī LIZDA deleģēto pārstāvju piedalīšanās ministrijas organizētajos augusta semināros izglītības darbiniekiem par 2017./18.m.g. aktualitātēm. Par būtisku prioritāti tika izvirzīta motivācija, kas sevī ietver atbalsta programmas izstrādi jauno pedagogu motivēšanai darbam visās izglītības iestādēs, kā arī ministrijas līdzdalību un atbalstu “Pasaules Skolotāju diena 2017” informatīvās kampaņas aktivitātēs.

Šeit varat apskatīt vienošanās tekstu (PDF)