Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA tiekas ar Rektoru padomi

Otrdiena 09/05/2017

28.aprīlī LIZDA piedalījās Rektoru padomes sēdē, lai augstskolu rektorus informētu par Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) aktivitātēm augstākajā izglītībā un pētniecībā gan Latvijā, gan Eiropā. LIZDA priekšsēdētāja I. Vanaga norādīja uz to, ka arodbiedrības uzmanības lokā pastāvīgi ir jautājumi, kas saistīti, piemēram, ar nozares finansējumu, darbinieku atalgojumu, atbalstu zinātnei un inovācijām, augstskolu docētāju un pētnieku profesionālo autonomiju, docētāju un pētnieku mobilitāti, studiju programmu attīstību.  LIZDA ir pārliecināta, ka nepieciešama studiju programmu pilnveide atbilstoši projektam par kompetencēs balstīta mācību satura ieviešanu.

Pēdējo gadu laikā veiktas būtiskas reformas, konsolidējot zinātniskos institūtus, taču zinātnes bāzes finansējuma apjoms nav ievērojami palielinājies (LIZDA ir rosinājusi visu nozaru ministrijām savos budžetos paredzēt finansējumu zinātnei), turklāt jārisina zinātnes finansējuma nodrošināšana pēc šī plānošanas perioda. Arodbiedrība atzīst, ka augstākās izglītības institūciju optimizācija ir neizbēgama, taču šai reformai jābūt ļoti pārdomātai, lai nodrošinātu augstākās izglītības pieejamību reģionos. Tāpat nav pieļaujams doktorantu stipendiju skaita samazinājums. LIZDA ir piedalījusies  Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes Budžeta un nodokļu politikas apakšpadomes sēdē par zinātnes finansējumu, gatavojusi atzinumus Ministru kabinea un Izglītības un zinātnes ministrijas lēmumu projektiem un likumu grozījumiem, kas skar izglītības nozari un zinātni, paudusi savu nostāju par situāciju nozarē, tiekoties ar Valsts prezidenta padomniekiem un tiesībsargu.

Rektori uzdeva jautājumus un iesaistījās diskusijās, vienlaikus atzinīgi novērtējot to, ka LIZDA izglītības nozarē un pētniecības jomā aktualizē plaša spektra jautājumus, kā arī piedalās to risināšanā Latvijā un starptautiski. Lai arī augstākās izglītības darbinieki ir biedri dažādās nozaru arodbiedrībās, tika secināts, ka LIZDA ir lielākais sociālais partneris, kurš Latvijā pārstāv darba ņēmēju intereses izglītības jomā un zinātnē, tādēļ ir būtiski stiprināt sadarbību ar LIZDA nākotnē, piemēram, aicinot biežāk piedalīties Rektoru padomes sēdēs.