Aptauja
Vai Jūsu pārstāvētajā augstākās izglītības iestādē ar 2019.gada 1.janvāri ir paaugstinājusies zemākā mēneša darba algas likme?
Jā, ir paaugstinājusies
Nē, nav paaugstinājusies
Neesmu informēts / -a
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA tiekas ar Rektoru padomi

Otrdiena 09/05/2017

28.aprīlī LIZDA piedalījās Rektoru padomes sēdē, lai augstskolu rektorus informētu par Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) aktivitātēm augstākajā izglītībā un pētniecībā gan Latvijā, gan Eiropā. LIZDA priekšsēdētāja I. Vanaga norādīja uz to, ka arodbiedrības uzmanības lokā pastāvīgi ir jautājumi, kas saistīti, piemēram, ar nozares finansējumu, darbinieku atalgojumu, atbalstu zinātnei un inovācijām, augstskolu docētāju un pētnieku profesionālo autonomiju, docētāju un pētnieku mobilitāti, studiju programmu attīstību.  LIZDA ir pārliecināta, ka nepieciešama studiju programmu pilnveide atbilstoši projektam par kompetencēs balstīta mācību satura ieviešanu.

Pēdējo gadu laikā veiktas būtiskas reformas, konsolidējot zinātniskos institūtus, taču zinātnes bāzes finansējuma apjoms nav ievērojami palielinājies (LIZDA ir rosinājusi visu nozaru ministrijām savos budžetos paredzēt finansējumu zinātnei), turklāt jārisina zinātnes finansējuma nodrošināšana pēc šī plānošanas perioda. Arodbiedrība atzīst, ka augstākās izglītības institūciju optimizācija ir neizbēgama, taču šai reformai jābūt ļoti pārdomātai, lai nodrošinātu augstākās izglītības pieejamību reģionos. Tāpat nav pieļaujams doktorantu stipendiju skaita samazinājums. LIZDA ir piedalījusies  Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes Budžeta un nodokļu politikas apakšpadomes sēdē par zinātnes finansējumu, gatavojusi atzinumus Ministru kabinea un Izglītības un zinātnes ministrijas lēmumu projektiem un likumu grozījumiem, kas skar izglītības nozari un zinātni, paudusi savu nostāju par situāciju nozarē, tiekoties ar Valsts prezidenta padomniekiem un tiesībsargu.

Rektori uzdeva jautājumus un iesaistījās diskusijās, vienlaikus atzinīgi novērtējot to, ka LIZDA izglītības nozarē un pētniecības jomā aktualizē plaša spektra jautājumus, kā arī piedalās to risināšanā Latvijā un starptautiski. Lai arī augstākās izglītības darbinieki ir biedri dažādās nozaru arodbiedrībās, tika secināts, ka LIZDA ir lielākais sociālais partneris, kurš Latvijā pārstāv darba ņēmēju intereses izglītības jomā un zinātnē, tādēļ ir būtiski stiprināt sadarbību ar LIZDA nākotnē, piemēram, aicinot biežāk piedalīties Rektoru padomes sēdēs.