Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Tiesībsarga biroja atbilde LIZDA iesniegumam par nevienlīdzību pret pirmsskolas pedagogiem

Otrdiena 09/05/2017

LIZDA savā iesniegumā (16.03.2017.) Tiesībsarga birojam norāda, ka Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumi Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” ir radījuši nevienlīdzīgu attieksmi pret pirmsskolas izglītības pedagogiem gan slodzes veidošanas principos, gan atalgojuma apmērā.

Tiesībsarga birojs atbildes vēstulē (26.04.2017.) informē, ka saistībā ar LIZDA iesniegumu Tiesībsarga birojs ir vērsies Latvijas Pašvaldību savienībā un Izglītības un zinātnes ministrijā ar lūgumu sniegt informāciju. Pēc atbildes saņemšanas no minētajām iestādēm, Tiesībsarga birojs sniegs LIZDA atbildi pēc būtības.