Aptauja
Vai Jūs iesniedzāt savus priekšlikumus un vērtējumu par jauno mācību saturu?
Jā, iesniedzu
Nē, neesmu iepazinies/lasījis
Nē, neesmu informēts par šādu iespēju
Nē, jo manu viedokli tāpat neņems vērā
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 


   Tiesībsarga biroja atbilde LIZDA iesniegumam par nevienlīdzību pret pirmsskolas pedagogiem

Otrdiena 09/05/2017

LIZDA savā iesniegumā (16.03.2017.) Tiesībsarga birojam norāda, ka Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumi Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” ir radījuši nevienlīdzīgu attieksmi pret pirmsskolas izglītības pedagogiem gan slodzes veidošanas principos, gan atalgojuma apmērā.

Tiesībsarga birojs atbildes vēstulē (26.04.2017.) informē, ka saistībā ar LIZDA iesniegumu Tiesībsarga birojs ir vērsies Latvijas Pašvaldību savienībā un Izglītības un zinātnes ministrijā ar lūgumu sniegt informāciju. Pēc atbildes saņemšanas no minētajām iestādēm, Tiesībsarga birojs sniegs LIZDA atbildi pēc būtības.