Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   IZM izveido darba grupu konceptuāli jaunas skolotāju izglītības sistēmas izveidošanai

Otrdiena 09/05/2017

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) 2017.gada 9.maijā izveidoja darba grupu konceptuāli jaunas skolotāju izglītības sistēmas izveidošanai Latvijā, kurā no Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA), kā Augstākās izglītības padomes locekle ir iekļauta LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2017.gada 28.marta sēdēs protokollēmuma “Rīkojuma projekts “Par Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas likvidāciju, pievienojot Latvijas Universitātei”” (prot.Nr.16. 52.§) 3.punktu, izveidot darba grupu konceptuāli jaunas skolotāju izglītības sistēmas izveidošanai.

Darba grupas uzdevums ir līdz 2017.gada 31.oktobrim sagatavot priekšlikumus konceptuāli jaunas kompetencēs balstītas izglītības prasībām atbilstošas skolotāju izglītības nodrošināšanai Latvijā, tai skaitā paredzot Nozares ekspertu padomes izveidi, jauna skolotāju profesijas standarta izstrādi un sistēmu, kas nodrošina kvalitatīvas un modernas izglītības akadēmisko resursu pieejamību visās augstskolās, kas sagatavo skolotājus, tajā skaitā Latvijas Universitātes filiālēs Latvijas reģionos, un iesniegt IZM.