Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Ar arodbiedrības atbalstu NTSP sēdē iekļauj jautājumu par pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku

Ceturtdiena 11/05/2017

2017.gada 3.maijā notika Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēde, kuras ietvaros tika izskatīts jautājums par "Par nodokļu politikas pamatnostādnēm 2018.-2021. gadam". Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības kolēģu atbalstu panāca, ka sēdes protokolā iekļauj punktu par pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku:

“Aicināt Izglītības un zinātnes ministriju paātrināt darbu un līdz 2017. gada 1. jūnijam Ministru kabinetā iesniegt apstiprināšanai rīkojuma projektu "Par pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku laika periodam no 2018. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim". Vienlaikus atzīt, ka jāturpina darbs ar papildu finansējuma avotu apzināšanu šī mērķa sasniegšanai, t.sk., valsts budžeta sagatavošanas procesa ietvaros.”

Jāatgādina, ka pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafikam bija jau jābūt apstiprinātam 2016.gada novembrī, taču MK joprojām tas nav apstiprināts. IZM sadarbībā ar LIZDA, nozaru ministrijām un citām ieinteresētajām organizācijām ir izstrādājusi attiecīgo dokumenta projektu un pēdējā sēde bija 14.03.2017., taču nezināmu iemeslu dēļ dokuments netiek virzīts apstiprināšanai uz MK.

Tāpēc LIZDA uzskata, ka šāda punkta apstiprināšana NTSP sēdē ir būtiska, jo darba devēju, vadības un arodbiedrību pārstāvji kopā akceptē to, ka jaunās nodokļu reformas rezultātā nedrīkst aizmirst par dotajiem solījumiem un definētajām prioritātēm, no kurām viena ir izglītība. LIZDA priekšsēdētāja I.Vanaga sēdēs ietvaros piekrita darba devēju viedoklim par nodokļu reformas ieguvumiem - būtu jāsamazinās ēnu ekonomikai, jāpalielinās eksportam, jābūt ekonomiskajai izaugsmei, tāpēc norādīja, ka daļa no iegūtajiem līdzekļiem valsts budžetā ir jānovirza pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika īstenošanai.