Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Saeimas sekretāra biedra G.Kūtra atbilde iesniegumam par internātskolu darbības nodrošināšanu

Pirmdiena 15/05/2017

2017.gada 6.aprīlī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) organizēja diskusiju ar mērķi iepazīties ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) pārstāvju ziņojumu par izstrādātajiem priekšlikumiem internātskolu attīstības kontekstā. Kopā ar internātskolu un ieinteresēto pušu pārstāvjiem diskusijā izdevās identificēt internātskolās gaidāmo pārmaiņu ieguvumus, iespējamos riskus un to mazināšanas iespējas.

Diskusijas dalībnieki nolēma, ka LIZDA nosūtīs vēstuli, kurā rosinās Latvijas Republikas Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes, kā arī Sociālo un darba lietu komisijai kopīgā sēdē izskatīt ar turpmāko internātskolu darbības nodrošināšanu saistītos problēmjautājumus.

Saeimas sekretāra biedrs Gunārs Kūtris ir iepazinies ar LIZDA iesniegumu un informē, ka Saeimas sekretāra biedra uzdevumā iesniegums ir nodots zināšanai Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes, kā arī Sociālo un darba lietu komisijai. 

2017.gada 24.maijā Saeimā notiks Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas un Sociālo un darba lietu komisijas kopsēde, kurā iecerēts uzklausīt IZM par pašvaldību padotībā esošo internātskolu turpmākās darbības nodrošināšanu.