Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Apsveicam LIZDA Goda zīmes skiču konkursa uzvarētāju

Ceturtdiena 18/05/2017

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) aicināja izglītības iestāžu audzēkņus piedalīties LIZDA Goda zīmes skiču konkursā.  

Jaunā LIZDA Goda zīme būs augstākais arodbiedrības apbalvojums, ko ir tiesīga piešķirt LIZDA Padome, lai izteiktu atzinību par īpašu ieguldījumu LIZDA darbā.

LIZDA Valde ir nobalsojusi, ka uzvārētāja ir Liena Bondare no PII “Stārķis”, Liepājā.

Apsveicam uzvarētāju! Ar uzvarētāju par balvas saņemšanu sazināsimies personīgi.

Liels paldies visiem konkursa dalībniekiem par vairāk nekā 100 iesūtītajiem mākslas darbiem.