Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]



  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 





   











Par izdienas pensiju likumprojekta virzību

Piektdiena 19/05/2017

2017.gada 17.maijā Saeimas Sociālo un darba lietu komisija skatīja jautājumu par likumprojekta “Speciālās izglītības skolotāju, sporta skolotāju un pirmsskolas izglītības skolotāju izdienas pensiju likums” tālāko virzību. Likumprojekts ir izskatīts Saeimā pirmajā lasījumā 2015.gada 17.septembrī.

Likumprojekts ir sagatavots otrajam lasījumam, tomēr vēl ir nepieciešams precizēt to personu loku, uz kurām tieši attieksies šis likums, kā arī precizēt pamatojumu, kāpēc tieši šajos amatos strādājošie pedagogi būs tiesīgi pieteikties uz izdienas pensiju piešķiršanu. Likumā jānorāda amatu nosaukumi, kas apstiprināti Ministru kabineta noteikumos “Par pedagogu profesiju un amatu sarakstu”. Nākošā Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdē notiks pēc divām nedēļām, un līdz nākamajai sēdei komisija uzdeva Labklājības ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību (LIZDA) vienoties par nepieciešamajiem precizējumiem.

Atgādinām, ka LIZDA VI Kongress 2015.gadā pieņēma rezolūciju ar prasību nodrošināt pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem ar 30 gadu darba stāžu tiesības uz izdienas pensiju.