Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   "LIZDA Vēstnesis" #6 |Pavasaris

Pirmdiena 22/05/2017

Iznācis sestais arodbiedrības žurnāla “LIZDA Vēstnesis” numurs. Šajā numurā lasiet: 

• Tuvojas mācību gada noslēgums un atvaļinājuma laiks 3. lpp.

• Par pedagogu atvaļinājumu 4. lpp.

• Izvērtēts Izglītības un zinātnes ministrijas ziņojums par internātskolu reformu 5. lpp.

• Finišē pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika saskaņošanas process ar Izglītības un zinātnes ministriju 6. – 7. lpp.

• Zinta Irbe – personība ar plašu sirdi un nesavtīgu mīlestību pret savu darbu 8. – 9. lpp.

• Zinātnieku un augstskolu intereses – arodbiedrību dienas kārtībā Eiropā 10. – 11. lpp.

• Kādēļ tev ir jābūt arodbiedrībā? 12. – 13. lpp.

• LIZDA un IZM noslēdz vienošanos par sadarbību sociālā dialoga veicināšanai 14. Lpp

"LIZDA Vēstnesis" ELEKTRONISKĀ VERSIJA