Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA aicina IZM sniegt skaidrojumu profesionālās izglītības iestādēm par sociālo garantiju nodrošināšanu

Pirmdiena 26/06/2017

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) aicina Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) līdz 2017.gada 7.jūlijam nosūtīt informatīvu vēstuli visām profesionālās izglītības iestādēm par sociālo garantiju nodrošināšanu. Vēstulē sniegtā informācija veicinātu veiksmīgu izglītības iestāžu budžeta plānošanas procesu nākamajam mācību gadam.

LIZDA vērš uzmanību, ka 2017.gada 12.aprīļa Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēdē (PINTSA) ir pielemts: ”IZM sniegt skaidrojumu profesionālās izglītības iestādēm par sociālo garantiju nodrošināšanu saskaņā ar šobrīd spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un IZM sagatavot informatīvu vēstuli izglītības iestādēm par pedagogu sociālo garantiju nodrošināšanas iespējām no pašu ieņēmumiem”.

LIZDA arī aktualizē Starptautiskajā Izglītības līderu samitā 2017.gada 31.martā Skotijā (Edinburgā) noslēgto vienošanos starp LIZDA un IZM par sadarbību sociālā dialoga veicināšanai līdz nākamajam 2018. gadam, kurā kā viens no rezultatīvajiem rādītājiem tiek definēts: “Panākta vienošanās, ka IZM neiebilst grozījumiem Izglītības likumā, kas paredz sociālo garantiju noteikšanu pedagogiem.”

LIZDA aicina noorganizēt kopēju IZM un LIZDA pārstāvju klātienes tikšanos, pirms PINTSA sēdē (16.08.2017) atkārtoti tiek iekļauta diskusija par profesionālās izglītības pedagogu sociālo garantiju nodrošināšanu, lai veicinātu grozījumu veikšanu Izglītības likumā.