Aptauja
Vai Jūsu pārstāvētajā augstākās izglītības iestādē ar 2019.gada 1.janvāri ir paaugstinājusies zemākā mēneša darba algas likme?
Jā, ir paaugstinājusies
Nē, nav paaugstinājusies
Neesmu informēts / -a
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA aicina IZM sniegt skaidrojumu profesionālās izglītības iestādēm par sociālo garantiju nodrošināšanu

Pirmdiena 26/06/2017

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) aicina Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) līdz 2017.gada 7.jūlijam nosūtīt informatīvu vēstuli visām profesionālās izglītības iestādēm par sociālo garantiju nodrošināšanu. Vēstulē sniegtā informācija veicinātu veiksmīgu izglītības iestāžu budžeta plānošanas procesu nākamajam mācību gadam.

LIZDA vērš uzmanību, ka 2017.gada 12.aprīļa Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēdē (PINTSA) ir pielemts: ”IZM sniegt skaidrojumu profesionālās izglītības iestādēm par sociālo garantiju nodrošināšanu saskaņā ar šobrīd spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un IZM sagatavot informatīvu vēstuli izglītības iestādēm par pedagogu sociālo garantiju nodrošināšanas iespējām no pašu ieņēmumiem”.

LIZDA arī aktualizē Starptautiskajā Izglītības līderu samitā 2017.gada 31.martā Skotijā (Edinburgā) noslēgto vienošanos starp LIZDA un IZM par sadarbību sociālā dialoga veicināšanai līdz nākamajam 2018. gadam, kurā kā viens no rezultatīvajiem rādītājiem tiek definēts: “Panākta vienošanās, ka IZM neiebilst grozījumiem Izglītības likumā, kas paredz sociālo garantiju noteikšanu pedagogiem.”

LIZDA aicina noorganizēt kopēju IZM un LIZDA pārstāvju klātienes tikšanos, pirms PINTSA sēdē (16.08.2017) atkārtoti tiek iekļauta diskusija par profesionālās izglītības pedagogu sociālo garantiju nodrošināšanu, lai veicinātu grozījumu veikšanu Izglītības likumā.