Aptauja
Kāds atbalsts pedagogiem šobrīd ir visvairāk nepieciešams?
Kvalitatīvi, pieejami profesionālās pilnveides kursi
Metodiskais atbalsts uz vietas izglītības iestādē
Psiholoģiskais atbalsts
Viss man nepieciešamais atbalsts jau šobrīd ir pieejams
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 


   LIZDA uzskata, ka pedagogu darbu nedrīkst vērtēt tikai pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem

Otrdiena 11/07/2017

Valsts izglītības satura centrs ir publiskojis 2016./17.m.g. Valsts pārbaudes darbu rezultātus. 2017.gada 29.jūnijā izglītības un zinātnes ministrs K.Šadurskis plašsaziņas līdzekļos publiski pauda viedokli, ka eksāmenu rezultāti uzskatāmi liecina, ka minstināties izglītības nozares reformu īstenošanā vairs nedrīkst. Lēmumu atlikšana kavē izglītības kvalitātes kāpināšanu, tādējādi liedzot skolēniem gūt konkurētspējīgu izglītību, bet pedagogiem - adekvātu atalgojumu par kvalitatīvi paveiktu darbu. Nozares ministrs “Rīta Panorāma” intervijā norādīja, ka “Mazas un neefektīvas skolas nodrošina skolotājiem mazas algas. Tas ir likumsakarīgi, ka laukos trūkst labu skolotāju”. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) uzskata, lai apgalvotu, ka izglītības sasniegumi ir zemāki kā iepriekš, nepieciešams veikt profesionālu analīzi pārbaudes darbu uzdevumu saturam, kā arī izvērtēt, vai uzdevumu saturs ļauj uzdevumus salīdzināt ar pagājušo gadu. Arodbiedrība norāda, ka skolēnu mācību sasniegumi nav vienīgais pedagoga darba kvalitātes rādītājs. Centralizētajos eksāmenos neatspoguļojas viss pedagoga darbs, skolēnu novērtējumā daudz objektīvāks vērtējums būtu tad, ja tiktu izvērtēts katra skolēna mācību sasniegumu dinamika individuāli. Vērtējot visus pedagogus pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem, tiek noniecināts to pedagogu darbs, kuri strādā ar bērniem ar īpašām vajadzībām, iekļaujot tos vispārizglītojošās izglītības iestādēs un to pedagogu darbs, kuri uzlabo skolēnu mācību sasniegumu kopējo novērtējumu - dinamiku, piemēram, no 2 ballēm uz 6 ballēm. 

LIZDA jau iepriekš ir norādījusi, ka izglītības nozarē ir nepieciešamas reformas un tās realizējamas savstarpējā dialogā ar iesaistītajām pusēm un balstītām uz profesionālos pētījumos iegūtiem argumentiem.