Aptauja
Kāds atbalsts pedagogiem šobrīd ir visvairāk nepieciešams?
Kvalitatīvi, pieejami profesionālās pilnveides kursi
Metodiskais atbalsts uz vietas izglītības iestādē
Psiholoģiskais atbalsts
Viss man nepieciešamais atbalsts jau šobrīd ir pieejams
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 


   Jāpārtrauc normatīvo aktu grozījumu veikšana vasarā

Otrdiena 11/07/2017

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) daudzu gadu garumā ir uzsvērusi Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM), ka pedagogiem līdz atvaļinājuma laikam ir jāzina, kas viņus sagaida septembrī, lai varētu mierīgi pieņemt lēmumu, vai palikt strādāt izglītības iestādē. LIZDA vērsīsies pie Saeimā pārstāvētajām frakcijām ar lūgumu papildināt Izglītības likuma 14.pantu ar 40.punktu šādā redakcijā:

“40) normatīvos aktus, kas regulē pedagogu nodarbinātības, īpaši darba samaksas un darba slodzes, nosacījumu izmaiņas tam sekojošajā mācību gadā, pieņem līdz tekošā gada 31.maijam”.

Darba likuma 62.panta ceturtā daļa nosaka, ka “par jaunas darba samaksas sistēmas ieviešanu uzņēmumā, kā arī par grozījumiem pastāvošajā darba samaksas sistēmā darba devējam ir pienākums rakstveidā informēt darbiniekus vismaz vienu mēnesi iepriekš”.

Ja Ministru kabinets pieņem grozījumus normatīvajos aktos kaut vai jūlijā, izglītības iestāžu vadītāji neatkarīgi no savas gribas nevar pirms ikgadējiem atvaļinājumiem informēt pedagogus par jebkādām izmaiņām darba līgumu nosacījumos, ja normatīvais akts šajā laikā nav pieņemts. Arī pedagogam, ja viņš nav brīdināts par izmaiņām, ir tiesiskā paļāvība, ka, sākoties jaunajam mācību gadam, nenotiks būtiskas izmaiņas nodarbinātības nosacījumos.

LIZDA uzskata, ka šāds grozījums jāpieņem, lai nepieļautu masveidīgus likumpārkāpumus attiecībā uz pedagogu tiesībām.