Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Jāpārtrauc normatīvo aktu grozījumu veikšana vasarā

Otrdiena 11/07/2017

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) daudzu gadu garumā ir uzsvērusi Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM), ka pedagogiem līdz atvaļinājuma laikam ir jāzina, kas viņus sagaida septembrī, lai varētu mierīgi pieņemt lēmumu, vai palikt strādāt izglītības iestādē. LIZDA vērsīsies pie Saeimā pārstāvētajām frakcijām ar lūgumu papildināt Izglītības likuma 14.pantu ar 40.punktu šādā redakcijā:

“40) normatīvos aktus, kas regulē pedagogu nodarbinātības, īpaši darba samaksas un darba slodzes, nosacījumu izmaiņas tam sekojošajā mācību gadā, pieņem līdz tekošā gada 31.maijam”.

Darba likuma 62.panta ceturtā daļa nosaka, ka “par jaunas darba samaksas sistēmas ieviešanu uzņēmumā, kā arī par grozījumiem pastāvošajā darba samaksas sistēmā darba devējam ir pienākums rakstveidā informēt darbiniekus vismaz vienu mēnesi iepriekš”.

Ja Ministru kabinets pieņem grozījumus normatīvajos aktos kaut vai jūlijā, izglītības iestāžu vadītāji neatkarīgi no savas gribas nevar pirms ikgadējiem atvaļinājumiem informēt pedagogus par jebkādām izmaiņām darba līgumu nosacījumos, ja normatīvais akts šajā laikā nav pieņemts. Arī pedagogam, ja viņš nav brīdināts par izmaiņām, ir tiesiskā paļāvība, ka, sākoties jaunajam mācību gadam, nenotiks būtiskas izmaiņas nodarbinātības nosacījumos.

LIZDA uzskata, ka šāds grozījums jāpieņem, lai nepieļautu masveidīgus likumpārkāpumus attiecībā uz pedagogu tiesībām.