Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA diskutē par pedagogu tiesībām

Piektdiena 18/08/2017

2017.gada Pasaules Skolotāju dienas uzmanības centrā ir skolotāju un akadēmiskā personāla, kā arī visu izglītības darbinieku pienācīgi darba apstākļi, adekvāts finansējums, droša un veselīga darba vide, uzticēšanās, profesionālā autonomija, koleģialitāte, akadēmiskā brīvība, augstas kvalitātes sākotnējā apmācība un nepārtraukta profesionālā attīstība un atbalsts. Šie jautājumi cieši saistīti ar pedagogu tiesībām, tādēļ Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) šogad veiks aptauju par šo tēmu. Pētījuma sākotnējā posmā 2017.gada 17.augustā notika LIZDA organizēta fokusgrupas diskusija ar pārstāvjiem no Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas izglītības vadītāju asociācijas, Latvijas vecāku organizācija Mammamuntetiem.lv, laikraksta „Izglītība un Kultūra” elektroniskā pielikuma „Pirmsskolas Izglītība”.

Diskusijas mērķis bija gūt dziļāku izpratni par problemātiskajiem aspektiem, kas saistīti ar pedagogu tiesību īstenošanu, kurus dziļāk varētu pētīt LIZDA aptaujas ietvaros 2017.gada septembrī un oktobrī. Diskusijas laikā tika pārrunāts, kā pedagogu tiesības tiek ievērotas izglītības iestādē, sadarbībā ar darba devēju, izglītojamiem un viņu vecākiem. Tika secināts, ka ļoti daudz ir atkarīgs no izglītības iestādes vadītāja, savstarpējas komunikācijas un informētības. Pedagogi bieži nav informēti par savām tiesībām vai arī nav pārliecināti par mehānismiem, kā savas tiesības aizsargāt. Ar aptaujas rezultātiem un galvenajiem secinājumiem interesenti tiks iepazīstināti LIZDA konferencē 2017.gada 22.novembrī.