Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA gūst atbalstu NTSP sēdē par nozarē ilgi gaidītiem jautājumiem

Piektdiena 25/08/2017

2017.gada 24.augustā notika Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēde, kurā pateicoties Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībai (LIZDA) tika izskatīti vairāki aktuāli jautājumi saistībā ar izglītības reformu (skolu tīkla optimizāciju) un pedagogu atalgojumu.

 

 

 

NTSP pieņemtie lēmumi, kas attiecas uz izglītības nozari:
- Pamatojoties uz Izglītības likuma 53. panta otro daļu – pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku apstiprināt Ministru kabinetā līdz 15.10.2017.;
- Izveidot NTSP Izglītības un nodarbinātības apakšpadomi, kura turpmāk izskatītu jautājumu par pirmsskolas pedagogu atalgojuma finansēšanu no valsts budžeta. Turpmāk apakšpadomē izskatīs visus jautājumus, kas skar reformas izglītības jomā un citus izglītības nozarē aktuālos jautājumus. Tuvākajā sēdē paredzēts izskatīt jautājumu par pirmsskolas izglītības pedagogu atalgojuma nodrošināšanu no valsts budžeta. Uz šo sēdi tiks aicināti pārstāvji no Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas un Reģionālo attīstības centru apvienības;
- Atbalstu darbu zaudējušajiem pedagogiem - “sociālais spilvens” ieviest no 2018.gada. 
 
LIZDA pauž gandarījumu par NTSP sēdes laikā pieņemtajiem lēmumiem. LIZDA atbalsta Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktās prioritātes 2018.gadam, kā “sociālais spilvens” un augstskolu mācībspēku atalgojuma paaugstināšana par 10%.