Aptauja
Vai Jūsu pārstāvētajā augstākās izglītības iestādē ar 2019.gada 1.janvāri ir paaugstinājusies zemākā mēneša darba algas likme?
Jā, ir paaugstinājusies
Nē, nav paaugstinājusies
Neesmu informēts / -a
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Piedalies aptaujā: Vai iestādes ievēro labu pārvaldību?

Ceturtdiena 07/09/2017

Aicinām piedalīties Latvijas Republikas Tiesībsarga biroja izstrādātajā aptaujā par valsts un pašvaldības iestāžu darbu.

Viena no tiesībsarga funkcijām ir labas pārvaldības ievērošanas veicināšana valsts pārvaldē. Aicinām Jūs anonīmas aptaujas veidā palīdzēt mums identificēt tās problēmas un arī labās lietas, ar ko tieši Jūs esat saskārušies komunikācijā ar valsts pārvaldes vai pašvaldību institūcijām. 

Labas pārvaldības principa realizācija ir nozīmīga, lai valsts ikvienam garantētu iespēju realizēt tiesības un tiesiskās intereses publiski tiesiskajās attiecībās ar valsts institūciju. Tā ietver atklātību pret privātpersonu un sabiedrību, datu aizsardzību, taisnīgu procedūru īstenošanu saprātīgā laikā un citus noteikumus, kuru mērķis ir panākt, lai valsts pārvalde ievērotu privātpersonas tiesības un tiesiskās intereses. 

Laba pārvaldība ir attiecināma arī uz valsts pārvaldes darbību pastāvīgi pārbaudīt un uzlabot sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā arī darboties sabiedrības interesēs. Tās pienākums ir informēt sabiedrību par savu darbību. Tas attiecas it īpaši uz to sabiedrības daļu un tām privātpersonām, kuru tiesības vai tiesiskās intereses īstenotā vai plānotā darbība skar vai var skart. 

Piedalīties aptaujā