Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Latvijā viesojās Ziemeļkipras Skolotāju arodbiedrības (KTÖS) delegācija

Ceturtdiena 14/09/2017

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība uzņem Kipras skolotāju arodbiedrības (KTÖS) delegāciju, kas Latvijā viesojās no 2017.gada 10. līdz 15.septembrim.
Ziemeļkipras kolēģi tikās ar LIZDA vadību un biroja speciālistiem, kas iepazīstināja ar arodbiedrības darbību Latvijā. KTÖS biedri interesējās par mūsu pedagogu tiesībām un darba apstākļiem izglītības iestādēs, mācību procesu, arodbiedrības organizācijas struktūru, aktuālajiem uzdevumiem un citiem jautājumiem.
Viesiem programmā bijām sagatavojuši dažādu izglītības pakāpju iestāžu apmeklējumus Rīgā, Valmierā un Jūrmalā, kuru laikā notika tikšanās ar izglītības darbiniekiem un izglītojamajiem. Viesi atzina, ka ir guvuši pozitīvas emocijas un plašāku priekšstatu par izglītības sistēmu Latvijā. Kiprā izglītības procesu organizē ministrija, bet Latvijā būtisku lomu tajā ieņem arī vietējās pašvaldības. Viesi novērojuši, ka Latvijā īpaši svarīgas Latvijā ir arī rūpes par bērniem ar speciālām vajadzībām. Kipras arodorganizācijas pārstāvji bija patīkami pārsteigti par apmeklēto izglītības iestāžu labo tehnisko nodrošinājumu, viesu izglītības iestādēs nav sastopamas interaktīvās tāfeles, dators pedagogam katrā klasē un daudzu citu praktisku lietu, kuras mēs paši esam pieraduši lietot ikdienā.
Kipras skolotāju KTÖS arodbiedrības delegācijā piedalījās arodbiedrības pārstāvji Hasan Kofali, Gamze Ekemen, Sinem Akcan, Belgin Destebanoglu un Kader Horoz.

Kipras skolotāju arodbiedrība dibināta 1968.gadā un uz šobrīd apvieno vairāk kā 2000 biedrus, kas strādā pirmsskolā, pamatizglītībā. LIZDA sadarbību ar KTÖS uzsāka 2011.gadā, vienojoties par kopīgiem biedru pieredzes apmaiņas braucieniem. LIZDA atbildes vizīte Ziemeļkiprā plānota šā gada oktobrī. Pieredzes apmaiņā dosies pieci arodbiedrības pārstāvji, kurus izvirzījušas LIZDA dalīborganizācijas.