Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA Padome apstiprina jaunus arodorganizāciju priekšsēdētājus

Ceturtdiena 21/09/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) Padome ir apstiprinājusi vairākas izmaiņas arodbiedrības struktūrvienībās:

1)Par LIZDA Ogres starpnovadu arodorganizācijas priekšsēdētāju ir apstiprināta Velga Kalniņa.

2)Par LIZDA Dobeles starpnovadu arodorganizācijas priekšsēdētāju ir apstiprināta Evita Liepa – Kuhto.

3)Pēc garākām diskusijām par arodorganizācijas turpmāko darbību, tika pieņemts LIZDA RPIVA arodorganizācijas 13.09.2017. sēdes lēmums (protokols Nr.3) mainīt arodorganizācijas nosaukumu uz “Apvienotā augstskolu arodorganizācija Imanta”. Par LIZDA Apvienotās augstskolu arodorganizācijas Imanta priekšsēdētāju ir apstiprināta Ilze Tumulkāne.

 

Sveicam LIZDA biedru pulkā un novēlam panākumiem bagātu jaunā darba cēlienu!