Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   "LIZDA Vēstnesis" #7 |Rudens

Piektdiena 29/09/2017

Iznācis septītais arodbiedrības žurnāla “LIZDA Vēstnesis” izdevums. 

Šajā numurā lasiet: 

• Valsts pirmo personu apsveikumi Pasaules Skolotāju dienā 3. lpp.

• Tikai kopā varam sasniegt lielus mērķus 4.–5. lpp.

• Stājušies spēkā grozījumi Darba likumā 5. lpp.

• Pedagogi turpmāk varēs piedalīties savas izglītības iestādes profesionālās darbības novērtēšanas kārtības izstrādē 6.–7. lpp.

• Personība ar neizsīkstošu pozitīvisma un optimisma devu 8.–9. lpp.

• Aktuālākās izmaiņas normatīvajos aktos par pedagogu darba samaksu 10.–11. lpp.

• LIZDA panāktais 11. lpp.

• Kopīgam arodbiedrību spiedienam ir rezultāts – darba samaksa augs 12.–13. lpp.

• Padomi izglītojamajiem un vecākiem 14. lpp.

• LIZDA karte – uzlabotas iespējas biedriem 15. lpp.

• 5 padomi, kā izveidot digitālu stundu 16. lpp.

"LIZDA Vēstnesis" ELEKTRONISKĀ VERSIJA