Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Saeimas un pašvaldību deputāti LIZDA akcijas “Skolas diena 2017” ietvaros apmeklēs izglītības iestādes

Pirmdiena 02/10/2017

Uzsākot jauno mācību un akadēmisko gadu, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) aicina Saeimas un pašvaldību deputātus no piedalīties akcijā „Skolas diena 2017”, kas notiks no šā gada 2.oktobra līdz 31.oktobrim izglītības iestādēs visā Latvijā. Akcija rīkota šī gada Pasaules skolotāju dienas (World Teachers’ Day) tēmas: ”Mācīšanas brīvība iedvesmo pedagogus” ietvaros. LIZDA šīs tēmas ietvaros šogad ar dažādu aktivitāšu palīdzību īpašu uzmanību pievērsīs pedagogu tiesību jautājuma aktualizēšanai.

Akcijas mērķis ir veidot lielāku lēmējvaras un sabiedrības izpratni par esošajiem darba apstākļiem izglītības iestādēs, pedagoga darba ikdienu un profesionālās autonomijas nozīmi. Savukārt izglītības iestāžu darbiniekiem dot iespēju uzdot jautājumus deputātiem par skolu tīklu attīstību, sociālajām garantijām, kompetencēs balstīta mācību satura ieviešanu un citiem sev aktuālajiem jautājumiem.

Akcijas ietvaros LIZDA aicina deputātus apmeklēt kādu no izglītības iestādēm visā Latvijā, lai izprastu un novērtētu pedagoga darba nozīmīgo lomu, veidotu konstruktīvas diskusijas par pedagogu darba vides ietekmi uz izglītības kvalitāti un atklātu, kādi aspekti šobrīd apdraud pedagogu profesionālo brīvību. Kā liecina pagājušo trīs gadu akcijas rezultāti, deputātu skolas dienām ir sekojuši gan tūlītēji darbi, gan turpmākas apņemšanās sniegt atbalstu pedagogu darba vides pilnveidei.

Deputāti aicināti iesaistīties akcijas norisē savā vēlēšanu reģionā, paziņojot par savām līdzdalības vēlmēm un iespējām LIZDA birojam (tālrunis: 261 09 595, e-pasts: lizda@lizda.lv). Nepieciešamības gadījumā arodbiedrība palīdzēs saskaņot ērtāko tikšanās laiku ar izvēlēto izglītības iestādi. 

LIZDA biedru saraksts, kuri  ievēlēti kā deputāti šī sasaukuma pašvaldību vēlēšanās