Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   ETUCE Centrāleiropas un Austrumeiropas pārstāvji Rīgā diskutē par sociālās krīzes risināšanas iespējām

Otrdiena 03/10/2017

Rīgā no 2017. gada 27. līdz 29. septembrim notika Eiropas Izglītības darbinieku arodbiedrības (ETUCE) Centrālās un Austrumeiropas izglītības darbinieku arodbiedrību tīkla (CEE NET) apaļā galda diskusija, kurā piedalījās pārstāvi no 32 valstīm. Arodbiedrību pārstāvji trīs dienu laikā diskutēja par galvenajām problēmām, ar ko saskaras izglītības nozarē strādājošie visā Eiropā: izglītības darbinieku arodbiedrību kustību nostiprināšanu, pedagoga profesijas nozīmību valsts attīstībai un izglītību kā galējo instrumentu, lai cīnītos ar pret ekstrēmismu un vardarbību.

Konferences laikā tika konstatētas galvenās problēmas, kuras ir aktuālas visās Centrālās un Austrumeiropas valstīs un ir saistītas ar valstu valdības zemo izpratni par sociālā dialoga nozīmību, darba koplīgumu skaita mazināšanos, nepietiekamo kopējo budžetu izglītības nozarei, zemu pedagogu profesijas novērtējumu, kā arī nepieciešamību pēc jaunu pedagogu ienākšanas profesijā.

Dalībnieki tika aicināti uzsākt diskusijas par migrantu un bēgļu sociālo iekļaušanos valstu izglītības un sociālekonomiskajā vidē. Diskusijās tika meklētas atbildes vai izglītības arodbiedrībām vajadzētu darīt vairāk, lai skolotājiem un citiem izglītības darbiniekiem nodrošinātu kompetences, kas viņiem nepieciešamas, kā arī lai apmierinātu arvien pieaugošās sabiedrības vajadzības.

Izglītības arodbiedrību pārstāvji deklarācijā kopīgi vienojās rīkoties, lai:

·     Valstu valdībām pieprasītu nodrošināt pilnvērtīgu finansējumu izglītības nozarei;

·     Stiprināt, atbalstīt vai atjaunot efektīvu sociālo dialogu izglītības nozarē ar valstu valdībām;

·     Atbalstīt demokrātiskas un pilsoniskas izglītības nodrošināšanu;

·  Iesaistīties virknē konkrētu pasākumu, lai novērstu ekstrēmismu un vardarbību, kā arī nodrošināt tālākizglītību un tālākizglītību migrantu izglītības jomā;

·     Aktīvi iesaistīties pedagoga profesijas prestiža paaugstināšanā;

·     Stiprināt izglītības arodbiedrību kustības, piesaistot arī jaunus pedagogus izglītības iestādēs;

·     Veicināt vienotību un solidaritāti Eiropas izglītības arodbiedrību kustībā.

Pieņemtā deklarāciju iesniegs apstiprināšanai ETUCE komitejā 2017. gada oktobrī.

Šeit var apskatīt foto no pasākuma