Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Noslēdzas LIZDA rosinātā diskusija par vienlīdzīgu sociālo garantiju nodrošināšanu profesionālās izglītības pedagogiem

Otrdiena 17/10/2017

2017.gada 11.oktobrī Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes (PINTSA) sēdē noslēdzās LIZDA rosinātā diskusija par vienlīdzīgu sociālo garantiju nodrošināšanu profesionālās izglītības pedagogiem un nepieciešamajiem  tiesību aktu grozījumiem. 

Pedagogi kā profesija ir nostādīti nevienlīdzīgā situācijā attiecībā uz sociālo garantiju piešķiršanu atšķirībā no citiem valsts un pašvaldību institūcijās strādājošiem darbiniekiem, kuru sociālās garantijas nosaka “Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums”. Nepastāv normatīvais regulējums, kas noteiktu pedagogu tiesības saņemt pabalstus vai citas garantijas dažādos dzīves gadījumos. Tāpēc nepieciešams regulējums, kas dod tiesības piemērot atsevišķas minētā likuma normas. 

Pašvaldības vairumā gadījumu pašu dibinātajās izglītības iestādēs savu finansiālo iespēju robežās attiecina saistošo noteikumu un atlīdzības nolikumu normas arī uz pedagogiem. LIZDA uzskata, ka nav pieļaujama situācija, kur vienā pašvaldībā,  izglītības iestādē veidojas būtiski atšķirīga atlīdzības sistēma starp pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem, pēc būtības diskriminējot pedagogus.

PINTSA sēdē nolēma atbalstīt grozījumus Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā vai Izglītības likumā, kuros noteikt normatīvo regulējumu izglītības iestādes dibinātajam par pedagogu sociālo garantiju nodrošināšanu.