Aptauja
Vai Jūsu pārstāvētajā augstākās izglītības iestādē ar 2019.gada 1.janvāri ir paaugstinājusies zemākā mēneša darba algas likme?
Jā, ir paaugstinājusies
Nē, nav paaugstinājusies
Neesmu informēts / -a
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Noslēdzas LIZDA rosinātā diskusija par vienlīdzīgu sociālo garantiju nodrošināšanu profesionālās izglītības pedagogiem

Otrdiena 17/10/2017

2017.gada 11.oktobrī Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes (PINTSA) sēdē noslēdzās LIZDA rosinātā diskusija par vienlīdzīgu sociālo garantiju nodrošināšanu profesionālās izglītības pedagogiem un nepieciešamajiem  tiesību aktu grozījumiem. 

Pedagogi kā profesija ir nostādīti nevienlīdzīgā situācijā attiecībā uz sociālo garantiju piešķiršanu atšķirībā no citiem valsts un pašvaldību institūcijās strādājošiem darbiniekiem, kuru sociālās garantijas nosaka “Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums”. Nepastāv normatīvais regulējums, kas noteiktu pedagogu tiesības saņemt pabalstus vai citas garantijas dažādos dzīves gadījumos. Tāpēc nepieciešams regulējums, kas dod tiesības piemērot atsevišķas minētā likuma normas. 

Pašvaldības vairumā gadījumu pašu dibinātajās izglītības iestādēs savu finansiālo iespēju robežās attiecina saistošo noteikumu un atlīdzības nolikumu normas arī uz pedagogiem. LIZDA uzskata, ka nav pieļaujama situācija, kur vienā pašvaldībā,  izglītības iestādē veidojas būtiski atšķirīga atlīdzības sistēma starp pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem, pēc būtības diskriminējot pedagogus.

PINTSA sēdē nolēma atbalstīt grozījumus Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā vai Izglītības likumā, kuros noteikt normatīvo regulējumu izglītības iestādes dibinātajam par pedagogu sociālo garantiju nodrošināšanu.