Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Ir apbalvots LIZDA konkursa „Atspēriens” uzvarētājs

Ceturtdiena 26/10/2017

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) Valde no 2017.gadā iesūtītajiem studentu darbiem ir apstiprinājusi vienu LIZDA konkursa „Atspēriens” uzvarētāju. Šogad, balvu 450 eiro apmērā, saņem Latvijas Lauksaimniecības universitātes studente Aiga Grīnfelde, kas bija izstrādājusi maģistra darbu „Mentorings kā jauno skolotāju atbalsta vieds Latvijā”.

LIZDA konkursā "Atspēriens" ir aicināti piedalīties akreditētu valsts augstākās izglītības iestāžu studenti, kuri izstrādājuši savus bakalaura, maģistra un doktora darbus par konkrētiem tematiem izglītības sistēmas pilnveidei. 

Konkursa „Atspēriens” mērķis ir veicināt Latvijas valsts augstskolu studentu līdzdalību izglītības sistēmas pilnveidē, arodbiedrības darbības popularizēšanā un tās darba kvalitātes uzlabošanā. 

LIZDA vēlreiz apsveic Aigu Grīnfeldi ar iegūto balvu un pateicas par izstrādātajiem ieteikumiem atbalsta nodrošināšanai jaunajiem skolotājiem.