Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA Padome apstiprina jaunu arodorganizāciju

Otrdiena 31/10/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) Padome ir apstiprinājusi uzņemšanu LIZDA un pastāvīgās struktūrvienības statusa piešķiršanu Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžai.

Pamatojoties uz Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžas arodkomitejas 08.09.2017. sēdes lēmumu, LIZDA Padome 18.10.2017. noteica, kā LIZDA pastāvīgo vienību Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžas arodorganizāciju. Par Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžas arodorganizācijas priekšsēdētāju ir apstiprināta Kristīne Vītoliņa.

Sveicam LIZDA biedru pulkā un novēlam panākumiem bagātu jaunā darba cēlienu!