Aptauja
Vai Jūsu pārstāvētajā augstākās izglītības iestādē ar 2019.gada 1.janvāri ir paaugstinājusies zemākā mēneša darba algas likme?
Jā, ir paaugstinājusies
Nē, nav paaugstinājusies
Neesmu informēts / -a
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA aicina diskutēt par skolas gaitu uzsākšanu 1. klasē no sešu gadu vecuma

Trešdiena 01/11/2017

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) 2017. gada 18. oktobra Padomes sēdē analizēja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) virzītās reformas, kas paredz skolas gaitu uzsākšanu 1. klasē no 6 gadu vecuma. Sēdē tika nolemts aicināt IZM izveidot darba grupu vai organizēt sanāksmi, lai izdiskutētu un rastu atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem par plānoto reformu un kopīgi pieņemt lēmumu par tās tālāku virzību.

LIZDA ar aicinājumu diskusijā iesaistīties ir vērsusies pie vairākiem pārstāvjiem no šādām organizācijām un ministrijām - IZM, Finanšu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Veselības ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas darba devēju konfederācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, vecāku organizācijām, Latvijas Profesionālo psihologu asociācijas un Latvijas Pediatru asociācijas.

Diskusijā aicinām aktualizēt šādas tēmas:

·         pētījumi par iepriekšējo reformu pieredzi;

·         pētījumi par citu valstu pieredzi;

·         mācību saturs un pirmsskolas izglītības vadlīnijas;

·         pedagogu profesionālās pilnveides un metodiskā atbalsta nodrošināšana reformas uzsākšanai;

·         mācību līdzekļu nodrošinājums reformas uzsākšanai;

·  vides piemērotība, infrastruktūra un izglītības iestāžu nodrošinājums ar tehnoloģijām atbilstoši bērnu vecumposma īpatnībām;

·         bērnu sociāli emocionālās sagatavotības izvērtējums;

·         sākumskolas izglītības programmu licencēšana pirmsskolās;

·         higiēnas prasību nodrošināšana pirmsskolās un skolās atbilstoši bērnu vecumam;

·         pārejas perioda atbilstība reālajai situācijai;

·         bērnu vecuma robežu noteikšana, uzsākot mācības 1. klasē.

Pedagogiem šobrīd ir daudz neatbildētu jautājumu par šo reformu, tādēļ LIZDA uzskata, ka ir nepieciešama visu iesaistīto pušu diskusija pirms pieņemt lēmumu par atbalstu tālākai reformas virzībai.