Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA aicina diskutēt par skolas gaitu uzsākšanu 1. klasē no sešu gadu vecuma

Trešdiena 01/11/2017

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) 2017. gada 18. oktobra Padomes sēdē analizēja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) virzītās reformas, kas paredz skolas gaitu uzsākšanu 1. klasē no 6 gadu vecuma. Sēdē tika nolemts aicināt IZM izveidot darba grupu vai organizēt sanāksmi, lai izdiskutētu un rastu atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem par plānoto reformu un kopīgi pieņemt lēmumu par tās tālāku virzību.

LIZDA ar aicinājumu diskusijā iesaistīties ir vērsusies pie vairākiem pārstāvjiem no šādām organizācijām un ministrijām - IZM, Finanšu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Veselības ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas darba devēju konfederācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, vecāku organizācijām, Latvijas Profesionālo psihologu asociācijas un Latvijas Pediatru asociācijas.

Diskusijā aicinām aktualizēt šādas tēmas:

·         pētījumi par iepriekšējo reformu pieredzi;

·         pētījumi par citu valstu pieredzi;

·         mācību saturs un pirmsskolas izglītības vadlīnijas;

·         pedagogu profesionālās pilnveides un metodiskā atbalsta nodrošināšana reformas uzsākšanai;

·         mācību līdzekļu nodrošinājums reformas uzsākšanai;

·  vides piemērotība, infrastruktūra un izglītības iestāžu nodrošinājums ar tehnoloģijām atbilstoši bērnu vecumposma īpatnībām;

·         bērnu sociāli emocionālās sagatavotības izvērtējums;

·         sākumskolas izglītības programmu licencēšana pirmsskolās;

·         higiēnas prasību nodrošināšana pirmsskolās un skolās atbilstoši bērnu vecumam;

·         pārejas perioda atbilstība reālajai situācijai;

·         bērnu vecuma robežu noteikšana, uzsākot mācības 1. klasē.

Pedagogiem šobrīd ir daudz neatbildētu jautājumu par šo reformu, tādēļ LIZDA uzskata, ka ir nepieciešama visu iesaistīto pušu diskusija pirms pieņemt lēmumu par atbalstu tālākai reformas virzībai.