Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA pārstāvju pieredzes apmaiņas vizīte Ziemeļkipras skolotāju arodbiedrībā (KTÖS)

Otrdiena 07/11/2017

Cilvēka dzīve ir dažādu piedzīvojumu, pārdzīvojumu, plašas emociju gammas, negaidītu piedāvājumu un iespēju pilna. Viss atkarīgs no mums pašiem, cik lielā mērā mēs to izbaudām. Ikdienas steigā mēs bieži vien nepamanām pārmaiņas dabā, līdzcilvēkos, un paši sevī.

       Pateicoties Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) starplīgumam ar Ziemeļkipras arodorganizāciju KTӦS, kas noslēgts 2010. gadā, katru gadu abu valstu arodbiedrības biedriem ir fantastiska iespēja doties pieredzes apmaiņas vizītēs. Šogad septembrī Latvijā viesojās Ziemeļkipras pedagogu delegācija, savukārt no 21.-27. oktobrim 5 LIZDA biedriem no dažādiem Latvijas reģioniem - Ilze Priževoite (LIZDA priekšsēdētājas vietniece), Marina Ameļčenkova (Kaunatas vidusskolas pirmorganizācijas priekšsēdētāja), Sergejs Paipals-Šulcs (Ventspils pilsētas arodorganizācijas priekšsēdētājs), Sandra Macijevska (Ilūkstes 1. vidusskolas angļu valodas skolotāja), Inga Paegle (Valmieras starpnovadu arodorganizācijas valdes locekle, LIZDA Jauno pedagogu Padomes locekle) bija lieliska iespēja doties uz Ziemeļkipru. Tā bija brīnišķīga iespēja iepazīt ne vien citu kultūru, tradīcijas, baudīt saulaino laiku, bet arī gūt pieredzi, tiekoties ar arodbiedrības priekšsēdētāju, sākumskolas un pirmsskolas skolēniem, pedagogiem, administrāciju un salīdzināt izglītības sistēmu. Mēs jutāmies ļoti gaidīti katrā mācību iestādē. Skolēni mūs sagaidīja ar pašdarinātiem rokdarbiem, priekšnesumiem, sirsnīgiem skatieniem, savukārt skolotāji – ar īpašu viesmīlību, nacionālajiem ēdieniem un stundu fragmentiem. Katra diena bija rūpīgi izplānota, lai lietderīgi izmantotu laiku, apmeklējot mācību iestādes, dažādus vēsturiskus objektus un iepazītu kultūru.

Apmeklējot gan pirmsskolas, gan sākumskolas (1.-5. klase), pārliecinājāmies, ka šajās izglītības iestādēs skolas forma ir obligāta un izglītības sistēma ir līdzīga. Pārsteidzošākais šķita lielais skolēnu skaits, kas mūsu valstī samazinās. 90% izglītojamo ir turku tautības. Pirmsskolas izglītības iestādēs ir tematiskās nedēļas, jūtama starppriekšmetu saikne. Daļa mūsu pirmskolu audzēkņu būtu priecīgi, ja arī Latvijā nodarbības ilgtu līdz 12.40 un nebūtu jāguļ diendusa. Vienīgi vecāki gan nejustos iepriecināti, jo mūsu darba laiks nav tik īss. Arī sākumskolā stundas ilgst no 8.00 – 12.40. Vienīgi pirmdien no 8.00-16.10. Atšķirībā no Latvijas sākumskolas skolēniem, Kiprā valsts neapmaksā pusdienas. Mācību gads sākas septembra vidū, bet beidzas jūnija vidū. Kopā ir 185 mācību dienas. Ja Latvijā pedagogs maksā 1% no algas arodbiedrībai, tad Ziemeļkiprā tas ir 1,25%.

Vizītes laikā mums bija lieliska iespēja arī apmeklēt Nikosijas vecpilsētu, Sv.Barnabas muzeju, Melandra House, Bellapais klosteri, Kirēnijas pili un ostu, Bufavento pili, Famagustas vecpilsētu un antīkās pilsētas Salamis drupas, kā arī tikties ar Ziemeļkipras arodorganizācijas priekšsēdētāju Sener Elcil, kurš iepazīstināja ar skolotāju arodbiedrības pirmsākumiem, attīstību, darbību un svarīgākajiem notikumiem.

Visu nedēļu, kamēr viesojāmies un baudījām Kipras silto sauli, ar mums kopā bija Ziemeļkipras skolotāju arodbiedrības (KTÖS) ārējo sakaru koordinatore Gizem, kura kopā ar smaidīgo šoferīti rūpējās par mums un iepazīstināja mūs ar savu valsti.

Pateicos LIZDA aktīvajai darbībai pedagogu dzīves apstākļu sekmēšanā, dažādu aktivitāšu organizēšanā un interešu aizstāvībā. Īpašs paldies Valmieras starpnovadu arodorganizācijas priekšsēdētājai Zintai Irbei par atbalstu gatavojoties pieredzes apmaiņas braucienam.

LIZDA biedre, Valmieras Pārgaujas sākumskolas skolotāja, Inga Paegle.