Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA aicina 2018. gada valsts budžetā paredzēt nepieciešamo finansējumu augstākajā izglītībā un zinātnē

Ceturtdiena 09/11/2017

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ir iepazinusies ar Latvijas Studentu apvienības (LSA) vēstuli par iztrūkstošo finansējumu augstākajai izglītībā saistībā ar darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmju paaugstinājumu un iespējamo budžeta vietu samazinājumu un secina, ka tajā izteiktās bažas par iztrūkstošo finansējumu augstākajai izglītībai un zinātnei ir pamatotas.

Arodbiedrība augtu novērtē, ka 2018. gada budžeta projektā ir paredzēts finansējums augstskolu mācībspēku atalgojuma palielināšanai, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”. Taču ņemot vērā, ka gadiem netiek izpildīta Augstskolu likuma 78. panta septītā daļa:Ministru kabinets, iesniedzot Saeimai gadskārtējo valsts budžeta projektu, tajā paredz ikgadēju finansējuma pieaugumu studijām valsts dibinātās augstskolās ne mazāku par 0,25 procentiem no iekšzemes kopprodukta, līdz valsts piešķirtais finansējums studijām valsts dibinātās augstskolās sasniedz vismaz divus procentus no iekšzemes kopprodukta”, nav pieļaujams, ka augstskolām būs jārod papildus finansējums sakarā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmju paaugstinājumu. Papildus LIZDA norāda, ka augstskolām sava budžeta ietvaros sākot ar 2018. gada janvāri būs jārod papildus finansējums arī tehnisko darbinieku atalgojuma paaugstināšanai, sakarā ar minimālās darba algas paaugstināšanu no 2018. gada.

LIZDA pievienojas LSA aicinājumam valdībai un Saeimas deputātiem nekavējoties situācijai rast risinājumu, 2018. gada valsts budžetā paredzot papildus nepieciešamo finansējumu augstākajā izglītībā un zinātnē.

Šeit var apskatīt LSA vēstuli (PDF) formātā