Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA: Pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiks atspoguļo "maksimālus kompromisus"

Pirmdiena 13/11/2017

Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes sēdē (NTSP) jau 2017.gada 24.augustā, tika nolemts, ka pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiks jāapstiprina Ministru kabinetā (MK) līdz 15.oktobrim. Tas paredzētu ar 2017.gadu pakāpeniski celt pedagogu atalgojumu. Ministru kabineta komitejas sēdē, pirmdien, 13.novembrī, atkal uz divām nedēļām atlika lemšanu par pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) norāda, ka šī ir kārtējā reize, kad netiek īstenots sociālais dialogs un solītie lēmumi ciniski tiek nepildīti. Pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika jautājums ir valdības dienaskārtībā jau kopš LIZDA streika 2015.gadā. Grafika projekts bija kā kompromiss pieņemtajiem MK noteikumiem par pedagogu jauno darba samaksas kārtību 2016.gadā, kurā iestrādātās nepilnības ar grafika palīdzību ir jānovērš. Jau iepriekš tika panākti maksimālie kompromisi un ieskicēti finansējuma avoti, pedagogu atalgojuma pieauguma grafiks tiek īstenots pie nosacījumiem - ja tiek sakārtots skolu tīkls un ieviests jaunais kompetencēs balstītais izglītības saturs un noteikts minimālais skolēnu skaits klasē. Ja no šiem pasākumiem tiek ietaupīti resursi un ekonomikā ir izaugsme, tad var vērtēt un apstiprināt darba samaksas pieauguma grafiku.

LIZDA Padome 2017.gada 18.oktobrī ir lēmusi, ja pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiks netiks apstiprināts līdz šā gada novembrim, arodbiedrība varētu uzsākt kampaņu, aicinot biedrus nebalsot par šobrīd pie varas esošajām partijām. LIZDA DO priekšsēdētājiem biedru vidū jau bija jāapzina aktivitātes, ko biedri būtu gatavi darīt, ja grafiks netiks apstiprināts. LIZDA Padome 13.decembrī lems par tālāko rīcību, gadījumā ja pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiks netiks apstiprināts.

LIZDA prezentācija par pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izstrādi NTSP sēdē