Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA apbalvojusi pedagogam draudzīgākās izglītības iestādes 2017

Ceturtdiena 23/11/2017

22.novembrī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) svinīgi piešķīra statusu "Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2017" pasniedzot goda plāksnes 9 izglītības iestādēm, kuru vadītāji – darba devēji – piedalījās arodbiedrības rīkotajā konkursā, lai novērtētu pedagogu darba apstākļus.

LIZDA konkursā piedalījās 16 izglītības iestādes, kurās viesojās žūrija, lai novērtētu pedagogu sociālo drošību un darba koplīgumu, darba organizāciju, infrastruktūru, darba kvalitātes veicināšanu un personīgās izaugsmes iespējas, darba drošību, aizsardzību, mikroklimatu un savstarpējās attiecības, reputāciju, atalgojumu. Par pedagogiem draudzīgu var uzskatīt izglītības iestādi, kurā izveidota sakārtota sociālā, fiziskā un informatīvā vide.

Arodbiedrība piešķir statusu „Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2017” un izsaka īpašu atzinību:

Sējas pamatskolai;

Tukuma 2. pamatskolai; 

Balvu pamatskolai;

Olaines pirmsskolas izglītības iestādei “Magonīte”;

Liepājas Kristīgā pirmsskolas izglītības iestādei;

Ogresgala vispārējā pirmsskolas izglītības iestādei “Ābelīte”;

Ērgļu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādei “Pienenīte”;

Ventspils pirmsskolas izglītības iestādei “Eglīte”;

Biķernieku pamatskolai.

 

LIZDA izsaka atzinību un pateicību par dalību konkursā:

Apes pirmsskolas izglītības iestādei “Vāverīte”;

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Zvaniņš”;

Tukuma pirmsskolas izglītības iestādei “Karlsons”;

Sēmes sākumskolai;

Taurenes pamatskolai;

J. Raiņa Daugavpils 6. Vidusskolai;

Rīgas 152. pirmsskolas izglītības iestādei.

LIZDA konkursa mērķis – veidot darba devēju lielāku izpratni par cienīgiem darba apstākļiem pedagogiem un veicināt darba vides pilnveidi, lai tā kvalitatīvi nodrošinātu pedagogu profesionālo darbību un apmierinātu sabiedrības vajadzības pēc kvalitatīvas izglītības. 

Apsveicam visus konkursa dalībniekus!  

Konferences bilžu galerija

Paldies konkursa atbalstītājiem, par sarūpētajām balvām!