Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Par ko būtu vērts balsot 13.Saeimas vēlēšanās?

Piektdiena 15/12/2017

LIZDA uzstāj uz pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika apstiprināšanu

Jau vairākus gadus Latvijas Izglītības zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ir neatlaidīgi uzstājusi, lai Ministru kabinetā (MK) tiktu apstiprināts pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiks. Grafika izstrāde bija arī viena no 2015.gada streika prasībām un kā kompromiss, lai LIZDA atbalstītu MK noteikumus par darba samaksas jauno kārtību. Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) jau ilgstoši strādā pie Ministru kabineta rīkojuma projekta “Par pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku laika periodam no 2018.gada 1.septembra līdz 2022.gada 31.decembrim”, kas bija jāapstiprina Ministru kabinetā jau 2016. gada nogalē. Ir pagājis praktiski gads un grafiks diemžēl nav vēl apstiprināts. LIZDA 2017.gada 6.decembrī nosūtīja savus priekšlikumus MK rīkojuma projektam “Par pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku laika periodam no 2018.gada 1.septembra līdz 2022.gada 31.decembrim”, kurā norāda uz vairākām nepilnībām un novecojušiem datiem dokumentu projektos. LIZDA Padomes sēdē 2017.gada 13.decembrī tika pieņemts lēmums aicināt biedrus izvērtēt, vai ir vērts balsot par šobrīd pie varas esošajām politiskajām partijām.

Aicinām iepazīties ar LIZDA aktivitātēm, lai panāktu darba samaksas paaugstināšanas grafika apstiprināšanu 

 

Par ko būtu vērts balsot 13.Saeimas vēlēšanās?

Nākamajā gadā ir 13.Saeimas vēlēšanas, kas notiks 2018.gada  6.oktobrī. Esam daudzu nozarei izšķirošu lēmumu pieņemšanas priekšā, lai kopīgi panāktu cienīgu atalgojumu izglītībā un zinātnē strādājošajiem. Vēl pirms 12.Saeimas vēlēšanām arodbiedrība bija aicinājusi visas politiskās partijas slēgt vienošanos par sadarbību 12.Saeimas pilnvaru laikā. Kvalitatīvas izglītības pieejamības nodrošināšana ir ne tikai nozares profesionāļu uzdevums – attīstītā valstī tam vajadzētu būt vienam no politikas stūrakmeņiem. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieki no jaunievēlētajiem politiķiem sagaida konkrētu rīcību gadiem nerisinātām nozares problēmām, tajā skaitā pilnu finansējuma nodrošinājumu izglītības un zinātnes attīstībai. LIZDA plāno veikt rūpīgu analīzi par to, ko partijas bija apņēmušās pildīt 12.Saeimas darbības laikā, kas ir paveikts un kas nav izpildīts.

Aicinām iepazīties ar informāciju, kādi solījumi (punkti) tika iekļauti politisko partiju vienošanās par sadarbību un atbalstu izglītības un zinātnes jautājumu risināšanā