Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA ir apkopojusi Saeimas frakciju un deputātu iesniegtos priekšlikumus 2018. gada valsts budžetam

Piektdiena 29/12/2017

Saeimas frakcijas “SASKAŅA”, “No sirds Latvijai”, “Latvijas reģionu apvienības” frakcija un to pārstāvošais deputāts Juris Viļums, kā arī Saeimas deputāts Ainārs Mežulis no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas atsaucās LIZDA lūgumam un likumprojektā “Par valsts budžetu 2018. gadam” un to pavadošajos likumprojektos “Grozījumi Izglītības likumā”“Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā” iesniedza izglītības uz zinātnes nozarē strādājošajiem ļoti būtiskus priekšlikumus 2018.gada budžetam.

LIZDA rosināja veikt grozījumus likumprojektā “Par valsts budžetu 2018. gadam”:

Noteikt, ka pašvaldības no saviem budžetiem ir tiesīgas piešķirt pedagogiem sociālās garantijas, kas noteiktas Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā”. Priekšlikumu iesniedza frakcija “No sirds Latvijai”. Balsojums: par 32 (NSL-7, LRA-6, SASKAŅA-17, A.Kaimiņš, R.Miloslavskis), pret 42, atturas 14. Priekšlikums netika atbalstīts.

- Noteikt, ka no valsts izšķirošajā ietekmē esošām kapitālsabiedrībām (tajā skaitā netiešā izšķirošajā ietekmē esošām kapitālsabiedrībām) un kapitālsabiedrībām, kurās visas kapitāla daļas tieši vai pastarpināti pieder valstij, 3 % no valsts pamatbudžeta ieņēmumos ieskaitītā maksājuma par valsts kapitāla izmantošanu tiek novirzīti zinātnei”. Priekšlikumu iesniedza frakcija “SASKAŅA”. Balsojums: par 33 (NSL-7, LRA-6, SASKAŅA-18, A.Kaimiņš, R.Miloslavskis), pret 54, atturas 1. Priekšlikums netika atbalstīts.

- Noteikt, ka pedagogu darba samaksa 2018. gadā tiek nodrošināta saskaņā ar Ministru kabinetā apstiprināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku.” 13.priekšlikums, iesniedza frakcija “ No sirds Latvijai”. Balsojums: par 35 (NSL-7, LRA-7, SASKAŅA-18, Vienotība -1, A.Kaimiņš, E.Smiltēns), pret 21, atturas 31. Noraidīts. Priekšlikumu iesniedza frakcija “SASKAŅA”. Balsojums: par 36 (NSL-7, LRA-7, SASKAŅA-19, A.Kaimiņš, E.Smiltēns, R.Miloslavskis), pret 40, atturas 12. Priekšlikums netika atbalstīts.

- „Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā „Ministru kabinetam līdz 2018.gada 31.martam izstrādāt un iesniegt Saeimā zinātniskās darbības finansējuma paaugstināšanas grafiku, paredzot finansējuma pieaugumu ne mazāk par 0,15 procentiem no iekšzemes kopprodukta gadā, lai valsts piešķirtais finansējums zinātniskajai darbībai 2020.gadā sasniedz vismaz vienu procentu no iekšzemes kopprodukta”. Priekšlikumu iesniedza frakcija “ No sirds Latvijai”. Balsojums: par37 (NSL-7, LRA-7, SASKAŅA-19, VL-TB/LNNK-1, A.Kaimiņš, E.Smiltēns, R.Miloslavskis), pret 47, atturas 5. Priekšlikums netika atbalstīts.

- „Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā „Ministru kabinetam līdz 2018.gada 31.martam izstrādāt un iesniegt Saeimā augstākās izglītības finansējuma paaugstināšanas grafiku, paredzot finansējuma pieaugumu studijām valsts dibinātās augstskolās ne mazāku par 0,25 procentiem no iekšzemes kopprodukta, līdz valsts piešķirtais finansējums studijām valsts dibinātās augstskolās sasniedz vismaz divus procentus no iekšzemes kopprodukta”. Priekšlikumu iesniedza frakcija “ No sirds Latvijai”. Balsojums: par 37 (NSL-7, LRA-7, SASKAŅA-19, VL-TB/LNNK-1, A.Kaimiņš, E.Smiltēns, R.Miloslavskis), pret 43, atturas 7. Priekšlikums netika atbalstīts.

LIZDA rosināja veikt grozījumus likumprojekta “Par valsts budžetu 2018. gadam” ieņēmumos un izdevumos: 

- „nodrošināt finansējumu Speciālās izglītības skolotāju, sporta skolotāju un pirmsskolas skolotāju izdienas pensiju likumā noteiktu izdienas pensiju izmaksu skolotājiem (500 000 euro)”. Priekšlikumu iesniedza frakcija deputāts Juris Viļums. Balsojums sēdes laikā netika prasīts.

 - „precizēt “Izglītības un zinātnes ministrija” apakšprogrammas Nr. 01.11.00  “Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošana” nosaukumu un izteikt to šādā redakcijā: “Pedagogu profesionālā pilnveide kompetencēs balstīta izglītības satura īstenošanai”. Priekšlikumu iesniedza frakcija “ No sirds Latvijai”. Balsojums: par 29 (NSL-7, LRA-2, SASKAŅA-19, R.Miloslavskis), pret 48, atturas 5. Priekšlikums netika atbalstīts.

- „ Pirmsskolas izglītības jomā novērst diskrimināciju, veicināt vienlīdzību un izglītības kvalitāti. Jau šobrīd daudzos bērnudārzos trūkst pedagogu, bet jauniešiem nav motivācijas šim darbam, kuru joprojām no saviem līdzekļiem finansē pašvaldības. Jau vairākas valdības ir solījušas, ka pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai finansējums būs no valsts budžeta, bet līdz šim tas nav ieviests un uzlikts kā liels finanšu slogs pašvaldībām. Mazās pašvaldības var nodrošināt tikai minimālo atalgojumu, kas veicina pedagogu nevienlīdzību. Atalgojumu paredzēts maksāt no 2018. gada 1. septembra (2 500 000 euro)”. Priekšlikumu iesniedza “Latvijas reģionu apvienības frakcija”. Balsojums sēdes laikā netika prasīts. Priekšlikums, ko  iesniedza frakcija “SASKAŅA” (papildus finansējumam 5 000 000 euro). Balsojums: par 33 (NSL-7, LRA-3, SASKAŅA-20, ZZS -1, A.Kaimiņš, R.Miloslavskis), pret 49, atturas 1. Priekšlikums netika atbalstīts.

- „Finansējums Augstskolu likuma 78. panta septītās daļas nodrošināšanai (ikgadēju finansējuma pieaugumu studijām valsts dibinātās augstskolās ne mazāku par 0,25 procentiem no iekšzemes kopprodukta, līdz valsts piešķirtais finansējums studijām valsts dibinātās augstskolās sasniedz vismaz divus procentus no iekšzemes kopprodukta), kas sastāda papildus finansējumu 11 700 000 euro”. Priekšlikumu iesniedza frakcija “SASKAŅA”. Balsojums: par 37 (NSL-7, LRA-7, SASKAŅA-20, A.Kaimiņš, E.Smiltēns, R.Miloslavskis), pret 45, atturas 9. Noraidīts. Priekšlikumam, ko iesniedza “Latvijas reģionu apvienības frakcija” balsojums sēdes laikā netika prasīts.

„Nodrošināt finansējumu augstskolu asistenta amata zemākās darba algas likmes (576.98 euro) pietuvināšanai vispārējās izglītības pedagogu zemākai darba algas likmei (723.96 euro) no 2018. gada 1. janvāra 800 000 euro.” Priekšlikumu iesniedza frakcija “SASKAŅA”. Balsojums: par 37 (NSL-7, LRA-7, SASKAŅA-20, A.Kaimiņš, E.Smiltēns, R.Miloslavskis), pret 43, atturas 9. Priekšlikums netika atbalstīts.

„Nodrošināt finansējumu Zinātniskās darbības likuma nodrošināšanai (ikgadēju finansējuma pieaugumu zinātniskajai darbībai ne mazāku par 0,15 procentiem no iekšzemes kopprodukta, līdz valsts piešķirtais finansējums zinātniskajai darbībai sasniedz vismaz vienu procentu no iekšzemes kopprodukta”. Priekšlikumu iesniedza frakcija “SASKAŅA” (papildus finansējumam 21 200 000 euro). Balsojums: par 36 (NSL-7, LRA-7, SASKAŅA-20, E.Smiltēns, R.Miloslavskis), pret 47, atturas 6. Noraidīts. Priekšlikumu iesniedza “Latvijas reģionu apvienības frakcija” (daļējam papildus finansējumam 4 000 000 euro)Balsojums sēdes laikā netika prasīts. 

„Nodrošināt finansējumu likumprojekta "Speciālās izglītības skolotāju, sporta skolotāju un pirmsskolas skolotāju izdienas pensiju likums" īstenošanai 1 400 000 euro gadā”. Priekšlikumu iesniedza frakcija “SASKAŅA”. Balsojums: par 35 (NSL-7, LRA-7, SASKAŅA-19, E.Smiltēns, R.Miloslavskis), pret 48, atturas 7. Priekšlikums netika atbalstīts.

LIZDA rosināja iesniegt priekšlikumus likumprojektā “Grozījumi Izglītības likumā”:

-          Izteikt MK noteikumus šādā redakcijā:

nosaka minimāli pieļaujamo izglītojamo skaitu 10. - 12. klašu grupā pašvaldību, valsts augstskolu un privātajās vispārējās izglītības iestādēs.

Nosaka maksimāli pieļaujamo izglītojamo skaitu klasē un klašu grupā pašvaldību, valsts augstskolu un privātajās vispārējās izglītības iestādēs. 

 

Latvijas Reģionu apvienības frakcija, frakcija “No sirds Latvijai” un frakcija „SASKAŅA” iesniedza priekšlikumus, kuri daļēji iekļauti priekšlikumā, kuru iesniedza Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija:  „Izteikt likuma 14. panta 41. punktu šādā redakcijā: “41) nosaka minimāli pieļaujamo izglītojamo skaitu un kritērijus maksimāli pieļaujamā izglītojamo skaita noteikšanai klasē un klašu grupā vidējās izglītības pakāpē pašvaldību, valsts augstskolu un privātajās vispārējās izglītības iestādēs. Minētos kritērijus izglītības iestādes dibinātājs ņem vērā, nosakot maksimāli pieļaujamo izglītojamo skaitu klasē un klašu grupā;”. Balsojums: par83, pret 7, atturas 1, Atbalstīts.

20. Izteikt likuma 14. panta 42. punktu šādā redakcijā:

“42) nosaka kritērijus un kārtību, kādā valsts, tai skaitā ņemot vērā izglītības iestādē iegūtās izglītības kvalitātes rādītājus, piedalās pašvaldību, valsts augstskolu un privāto vispārējās izglītības iestāžu vispārējās izglītības programmu īstenošanā iesaistīto pedagogu darba samaksas finansēšanā, ja izglītojamo skaits attiecīgajā klasē vai klašu grupā vidējā izglītības pakāpē neatbilst Ministru kabineta noteiktajam minimāli pieļaujamajam izglītojamo skaitam.”

Balsojums: par 56, pret 36, atturas 0, Atbalstīts.

LIZDA rosināja frakcijas iesniegt vēl šādus priekšlikumus, kuri saistīti ar pedagogu sociālajām garantijām:

“Pašvaldības var piedalīties valsts un pašvaldību izglītības iestāžu īstenoto izglītības programmu pedagogu darba samaksas un sociālo garantiju finansēšanā”. Priekšlikums netika iesniegts.

“Ministriju padotībā esošo izglītības iestāžu pedagogiem var noteikt sociālās garantijas izglītības iestādei apstiprinātā budžeta ietvaros.” Priekšlikumu iesniedza frakcija “SASKAŅA” un iesniedza deputāts Ainārs Mežulis. Balsojums sēdes laikā netika prasīts.

60. panta piekto teikumu uzskatīt par sesto teikumu. Priekšlikumu iesniedza “Latvijas reģionu apvienības frakcija”. Balsojums sēdes laikā netika prasīts.

Frakcija “No sirds Latvijai” iesniedza priekšlikumu likumprojekta “Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā”:

“Uz pedagogiem atbilstoši pedagogu amatu sarakstam, zinātnisko institūtu akadēmiskajos amatos nodarbinātajiem, ostu pārvaldniekiem un citiem ostu darbiniekiem attiecas tikai šā likuma 3.panta ceturtās daļas 1.,2.,3.,4.,7.,8. punkts, 3.panta astotā un devītā daļa, šā likuma 20. pants, kā arī 27.panta pirmā, otrā un trešā daļa.”” Balsojums: par 33 (NSL-6, LRA-7, SASKAŅA-19, A.Kaimiņš), pret 50, atturas 4. Priekšlikums netika atbalstīts.

Kopumā izvērtējot, 2018. gada valsts budžeta pavadošo normatīvo aktu paketi, vislielāko atbalstu LIZDA pedagogiem un zinātniekiem ir sniegušas frakcijas: “SASKAŅA” (iesniegti – 11 priekšlikumi), “No sirds Latvijai” (iesniegti – 9 priekšlikumi), “Latvijas reģionu apvienība” (iesniegti – 5 priekšlikumi). Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī šoreiz izglītības nozares, tostarp LIZDA pedagogu vajadzības Saeimā, budžeta pieņemšanas procesā aktualizēja opozīcijā esošās partijas, lai gan arī ar koalīcijas partijām ir noslēgti sadarbības līgumi. Tuvojoties nākamajām Saeimas vēlēšanām izglītības un zinātnes nozarē strādājošajiem ir nopietni jāpārdomā par kuriem politiskajiem spēkiem būtu vērts atdot savu balsi. LIZDA plāno rosināt politiķus 2019.gada budžeta gadu pasludināt prioritāri par izglītības nozares budžeta gadu.