Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Izdevies panākt finansējuma pieaugumu augstskolu pedagogu darba samaksai

Pirmdiena 08/01/2018

Pēc Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) iniciatīvas ar 2018.gada 1.janvāri ir izdevies panākt plānoto finansējuma pieaugumu augstskolu pedagogu darba samaksai un arī nākamo gadu laikā darba samaksa turpināsies palielināties.

Jau 2016. gadā LIZDA izdevās panākt, ka zemākā mēneša darba algas likme, piemēram, augstskolas docentam par pilnas slodzes darbu tika palielināta par 10% vai 75 eiro (2017. gadā - 828 eiro mēnesī), bet 2018. gadā un 2019. gadā tiks palielināta vēl par 10% no 2016.gada likmes (75 eiro)  sasniedzot 2018.gadā - 904 eiro, savukārt 2019.gadā – 980 eiro. 2018. gadā šim mērķim plānoti papildus 3,7 miljoni eiro, kas valsts augstskolām un koledžām tiks piešķirti saskaņā ar ikgadējo vienošanos par valsts finansētajām budžeta vietām.

Tomēr, valsts kontrole savā revīzijas ziņojumā, kurš tika publiskots 2017.gada 18.decembrī, norāda, ka“Augstskolu atlīdzības sistēma un darba slodzes noteikšanas sistēma ir izveidota sarežģīta un necaurskatāma, kā arī netiek ievērots vienlīdzības princips”. Jācer, ka Valsts kontroles fokusēšanās uz augstākās izglītības sistēmas efektivitātes izvērtējumu, norādot, ka “valstī nav izstrādāta vienota akadēmiskā personāla atjaunošanas un pēctecības politika”, sekmēs LIZDA centienus aktualizēt vienlīdzības principus visās augstākās izglītības iestādēs - darba slodzes noteikšanā. Nākamajā gadā ļoti nozīmīga būs arī LIZDA cīņa par to, lai tiktu nodrošināts finansējums augstskolu asistenta amata zemākās darba algas likmes pietuvināšanai vispārējās izglītības pedagogu zemākai darba algas likmei.

LIZDA pievienojās Latvijas Studentu apvienības (LSA) aicinājumam valdībai un Saeimas deputātiem nekavējoties rast risinājumu iztrūkstošajam finansējumam augstākajai izglītībā saistībā ar darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmju paaugstinājumu un iespējamo budžeta vietu samazinājumu. Tika panākts, ka 2018.gada valsts budžetā paredzēts papildus nepieciešamo finansējums augstākajā izglītībā un zinātnē.

Balstieties uz augstāk minēto informāciju par zemākās mēneša darba algas likmes paaugstināšanu ikvienā valsts dibinātā augstskolā aicinām biedrus interesēties pie augstskolas vadības, vai 2018.gadā ir piešķirs papildus finansējums pedagogu darba samaksai.