Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   "LIZDA Vēstnesis" #8 |Ziema

Otrdiena 30/01/2018

Iznācis astotais arodbiedrības žurnāla “LIZDA Vēstnesis” izdevums. 

Šajā numurā lasiet: 

• Ikviens LIZDA biedrs ir arodbiedrības spēks ceļā uz kopīgiem panākumiem 3. lpp.

• Pirms darba līguma uzteikuma jāsaņem arodbiedrības piekrišana 4. lpp.

• Ko izglītības un zinātnes nozarei sola valsts budžets 2018. gadam? 5. lpp.

• Pedagogu darba tiesības izglītības iestādēs 6.–7. lpp.

• Personība ar latgaliešu sīkstumu un nerimstošu nepieciešamību izzināt un izprast 8.–9. lpp.

• «Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2017» 10.–11. lpp.

• Uzsākta diskusija par augstskolu un koledžu mācībspēku darba slodzes veidošanos 12.–13. lpp.

• Arodbiedrību loma augstākās izglītības iestādēs un sabiedrībā kopumā: vai to apzināmies? 14.–15. lpp.

"LIZDA Vēstnesis" ELEKTRONISKĀ VERSIJA