Aptauja
Vai Jūsu pārstāvētajā augstākās izglītības iestādē ar 2019.gada 1.janvāri ir paaugstinājusies zemākā mēneša darba algas likme?
Jā, ir paaugstinājusies
Nē, nav paaugstinājusies
Neesmu informēts / -a
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   "LIZDA Vēstnesis" #8 |Ziema

Otrdiena 30/01/2018

Iznācis astotais arodbiedrības žurnāla “LIZDA Vēstnesis” izdevums. 

Šajā numurā lasiet: 

• Ikviens LIZDA biedrs ir arodbiedrības spēks ceļā uz kopīgiem panākumiem 3. lpp.

• Pirms darba līguma uzteikuma jāsaņem arodbiedrības piekrišana 4. lpp.

• Ko izglītības un zinātnes nozarei sola valsts budžets 2018. gadam? 5. lpp.

• Pedagogu darba tiesības izglītības iestādēs 6.–7. lpp.

• Personība ar latgaliešu sīkstumu un nerimstošu nepieciešamību izzināt un izprast 8.–9. lpp.

• «Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2017» 10.–11. lpp.

• Uzsākta diskusija par augstskolu un koledžu mācībspēku darba slodzes veidošanos 12.–13. lpp.

• Arodbiedrību loma augstākās izglītības iestādēs un sabiedrībā kopumā: vai to apzināmies? 14.–15. lpp.

"LIZDA Vēstnesis" ELEKTRONISKĀ VERSIJA