Aptauja
Vai Jūsu pārstāvētajā augstākās izglītības iestādē ar 2019.gada 1.janvāri ir paaugstinājusies zemākā mēneša darba algas likme?
Jā, ir paaugstinājusies
Nē, nav paaugstinājusies
Neesmu informēts / -a
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA aicina pašvaldības pagarinātās dienas grupas skolotājiem nepazemināt zemāko mēneša darba algas likmi

Otrdiena 06/02/2018

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) iepazīstoties ar MK noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”” un, sniedzot atzinumu, izteica iebildumus pret pagarinātās dienas grupas skolotāja darba slodzes palielinājumu. Līdz šim spēkā esošajos normatīvajos aktos bija noteikta 30 stundu darba nedēļa, saņemot par to atalgojumu 680 EUR mēnesī. Savukārt jaunie noteikumi, kuri tika apstiprināti 2017. gada 25. jūlija MK sēdē, paredz 40 stundu darba nedēļu par identisku atalgojumu - 680 EUR mēnesī, kas veido 25% stundas tarifa likmes samazinājumu. Iecerēts bija, ka grozījumi stāsies spēkā no 2017. gada 1. septembra, bet LIZDA panāca, ka grozījumi stāsies spēkā no 2018. gada 1. janvāra, kas sakrīt ar nākamā gada budžeta termiņa sākumu. 2017. gada 12. septembra vēstulē LIZDA 110 novadiem un 9 republikas pilsētām lūdza informēt par pašvaldības iespējām par 30 stundu darba nedēļu pagarinātās dienas grupas skolotājiem saglabāt esošo zemāko mēneša darba algas likmi - 680 EUR mēnesī.

No 119 pašvaldībām atbildi iesniedza 80 pašvaldības, no kurām:

·         38 pašvaldības saglabās pagarinātās dienas grupas skolotājiem 30 stundu darba nedēļu ar zemāko mēneša darba algas likmi 680 EUR;

·         18 pašvaldībās plāno atbalstīt lēmumu saglabāt pagarinātās dienas grupas skolotājiem 30 stundu darba nedēļu ar zemāko mēneša darba algas likmi 680 EUR;

·         24 pašvaldības pazeminās darba algas apjomu, nosakot 40 stundu darba nedēļu ar zemāko mēneša darba algas likmi 680 EUR.

(skatīt tabulu) Pašvaldību iespējas nepazemināt pagarinātās dienas grupas skolotāju darba algas apjomu