Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Arodbiedrībā ir tikai labākie

Ceturtdiena 08/02/2018

Ar baltu sniegu un gaišām domām atnācis 2018. gads. Katru jauno gadu sagaidot, esam apņēmības pilni, gribam būt labāki, vēlamies paveikt daudz svarīgu darbu, sagādāt prieku sev tuvajiem cilvēkiem un no sirds palīdzēt tiem. kuriem mūsu palīdzība visvairāk nepieciešama. Ja vēlmes nāk no sirds, tad parasti tās piepildās.

2018. gads ir mūsu Latvijas simtgades gads, kad sveiksim mūsu mīļo Latviju, uzgavilēsim lai un dāvināsim savas skanīgās dziesmas. Tikai dažbrīd ikdienā piemirstam godāt un cienīt savu valsti. Kā saka kādā televīzijas reklāmā. Latvija esam mēs visi, katrs no mums. Lai katram ir lepnums un prieks, ka dzīvojam neatkarīgā un skaistā zemē.

Visai pedagogu saimei 2018. gads ir lielo pārmaiņu, neziņas, satraukuma laiks. Pakāpeniski tiks ieviests jaunais mācību saturs, izglītosim jauniešus ar kompetenču pieeju. Un droši vien būs vēl daudz nezināmo. Protams, lielākais izaicinājums - skolu tīkla reorganizācija, kura skar arī mūsu novadu. Kuldīgas starpnovadu arodorganizācija centīsies aktīvi iesaistīties šajā procesā, sadarbojoties ar novada pašvaldību, lai reorganizējamo skolu pedagogi saglabātu savas darbavietas un saņemtu arodbiedrības atbalstu krīzes situācijā. Esam deleģējuši Kuldīgas starpnovadu arodbiedrības valdes locekli īvēm Eglīti reorganizācijas komisijā. Arodbiedrība šajā gadā centīsies uzrunāt tos pedagogus, kuri vēl nav pievienojušies lielajai Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) saimei, jo, kā teicis kāds pieredzes bagāts skolotājs: 'Arodbiedrībā ir tikai labākie”. Mēs gaidīsim labākos Kuldīgas novada pedagogus, lai kopā papildinātu “Atlaižu grozu” biedriem, godinātu pieredzes bagātākos kolēģus, svinētu Skolotāju dienu, dalītos pieredzē un sniegtu palīdzību kritiskos brīžos. Būsim atvērti jaunām, radošām idejām un priekšlikumiem sadarbībai. Tikai kopā varam sasniegt izvirzītos mērķus un uzdevumus!

Īpaši lepojamies ar Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas arodbiedrības pirmorganizāciju, kura starp daudzajām izglītības iestāžu pirmorganizācijām ieguva Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) balvu “Labākā arodorganizācija 2017”.

Liela dāvana visiem Latvijas pedagogiem 2018. gadā ir MK apstiprinātais pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiks laikposmam no 2018. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim, kas ir LIZDA 15 gadu neatlaidīgā darba rezultāts. Gribas cerēt, ka jaunais gads iesācies ar labām ziņām, ar optimismu, ticību labajam.

A.Tolstojs sacījis: “Dzīvei jākļūst un tā var kļūt par nerimstošu prieku.” Lai mums katram ikdienā un svētkos netrūkst prieka mirkļu!

AIGA ŠĒNBERGA, 
LIZDA Kuldīgas starpnovadu arodorganizācijas priekšsēdētāja