Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Darbam izglītības iestādēs ir sagatavoti video pārskati par būtiskākajiem iecerētajiem mācību satura un pieejas uzsvariem

Piektdiena 16/02/2018

Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” mērķis ir izstrādāt, aprobēt, pēctecīgi ieviest Latvijā tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai vecumā no 1,5 līdz 18 gadiem, kā rezultātā skolēni gūtu dzīvei 21. gadsimtā nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes.

Pedagogu darbam izglītības iestādēs ir sagatavoti video pārskati par būtiskākajiem iecerētajiem mācību satura un pieejas uzsvariem katrā mācību jomā, kā arī pirmsskolā un sākumskolā.

Projekta komanda aicina ar video dalīties ar kolēģiem, vecākiem un izmantot tos kopā ar Izglītība mūsdienīgai lietpratībai: mācību satura un pieejas apraksts un sasniedzamajiem rezultātiem skolēnam visās mācību jomās, kas joprojām ir pieejami Skola2030 mājaslapā, lai pētītu, iedziļinātos, dalītos pieredzē un diskutētu. Ceram, ka gūsiet atjaunotu pārliecību par savu ikdienas praksi un sajūtu, ka blakus ir kolēģi, kuri domā un dara līdzīgi.

Tikko noslēgusies pērn septembrī izsludinātā sabiedriskā apspriešana pilnveidotā mācību satura un pieejas piedāvājumam. Paldies visiem, kuri iedziļinājās, iesaistījās, dalījās ar savu viedokli, bažām un idejām, lai to uzlabotu! Visi priekšlikumi tiks izvērtēti, un vēl februārī ziņosim par rezultātiem. Pašlaik strādājam pie pirmsskolas vadlīniju un skolas izglītības standartu nākamās versijas, kuru Valsts izglītības satura centrs nodos Jūsu izvērtējumam aprīlī.

Jums ir iespēja arī noskatīties video no diskusiju forumiem sabiedriskās apspriešanas noslēgumāhttps://www.skola2030.lv/forumi/viedoklu-lideru-forumi

Gatavojoties pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanai, kas pirmsskolā sāksies no 2018. gada 1. septembra, aprīlī pirmsskolas saņems pirmsskolas izglītības vadlīniju projektu, mācību programmu un mācību līdzekļu paraugus, pirmsskolu skolotājiem Skola2030 mājaslapā būs pieejami e-mācību moduļi un labās prakses piemēri. Veselu gadu mācības notiks visu pirmsskolu un skolu vadības komandām. Šīs mācības saskaņā ar Skola2030 veidoto programmu kā projekta sadarbības partneris īsteno Latvijas Universitāte.

MĀCĪBU JOMU VIDEO

Tālāk atradīsiet saites video skatīšanai tiešsaistē Skola2030 YouTube kanālā. Lejuplādei visi video pieejami šeit: http://macibujomas.skola2030.lv/Jautājumiem un papildinformācijai rakstiet: info@skola2030.lv

Lūdzu, jautājiet, turpiniet ieteikt pilnveidojamās lietas un dalieties ar saviem labās prakses piemēriem: info@skola2030.lv