Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA konkurss kolektīviem “Mūsu INFO stends!”

Trešdiena 21/02/2018

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) rīko konkursu izglītības un zinātnes iestāžu arodorganizāciju kolektīviem “Mūsu INFO stends!”. Konkursā var piedalīties ikviens izglītības/zinātnes iestādes kolektīvs (arodbiedrības biedri).

Konkursa mērķis – Noskaidrot atraktīvākos izglītības, zinātnes iestāžu kolektīvus, kuri ir izveidojuši efektīvākos arodbiedrības informācijas stendus.

Konkursa uzdevums pirmorganizācijas, vai institūciju arodorganizāciju priekšsēdētājam ir:

1.   1) Jāapraksta, kā izglītības iestādē arodbiedrības biedri tiek informēti par LIZDA jaunumiem;

2.   2) Jānoformē iespējami radošāks, labāks un efektīvāks arodbiedrības informatīvais stends. Pieteikumā jāpievieno divas fotogrāfijas – viena Jūsu kolektīva kopbilde pie stenda un otra skaidri redzams stenda tuvplāns.

Pieteikums konkursam jānosūta līdz 2018. gada 31. martam elektroniski uz e-pastu: konkurss@lizda.lv.

Svarīgi! Konkursa pieteikumā obligāti jānorāda konkursa nosaukums “Mūsu INFO stends” un autora vārds, uzvārds, izglītības iestādes vai zinātniskās institūcijas nosaukums, amats, novads/pilsēta, tālruņa numurs un e-pasta adrese.

Konkursā iesniegtos darbus vērtēs LIZDA izveidota žūrija pēc vērtēšanas kritērijiem - raksta tematiskā atbilstība, idejas oriģinalitāte, radošums un stenda praktiskā funkcionalitāte. Viens kolektīvs konkursā var iesniegt vienu pieteikumu. Uzvarētāji tiks publicēti www.lizda.lv.

Konkursa balva: aktīvāko biedru kolektīvi, kas piedalījušies efektīvākā arodbiedrības stenda noformēšanā, saņems apmaksātas biļetes uz kultūras pasākumu pēc izvēles 100 EUR vērtībā.

Uzvarētāji tiks paziņoti 2018. gada 19. aprīlī mājaslapā www.lizda.lv

Konkursa nolikums (PDF)

Konkursa afiša (PDF)