Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA 2017.gada darbības pārskats

Piektdiena 23/02/2018

Aicinām iepazīties ar LIZDA  2017.gada darbības pārskatu, kurā apkopota informācija par arodbiedrības paveikto biedru interešu aizstāvībā, pakalpojumu attīstību, informatīvo darbu un kapacitātes stiprināšanu.

 

 

 

 

 

 

Daži skaitļi par LIZDA biroja darbību  laika posmā no 01.01.2017 līdz 31.12.2017.:

• 11 savas specialitātes profesionāļi (t.sk. priekšsēdētāja un priekšsēdētājas vietnieks);
• 41 institūcijās un to 265 sanāksmēs aizstāvētas biedru intereses ES, Saeimas, Valdības, IZM, LBAS līmenī;
• Padomes un 7 Valdes sēdes, kurās kopā izskatīti 217 jautājumi;
• 5 037 konsultācijas, 159 atzinumi par normatīvajiem aktiem, iesniegumi, 379 vēstules;
• 627 biedru nelaimes gadījumu iesniegumi, cietušajiem izmaksāta materiālā palīdzība 98 002, 37 EUR apmērā;
• 40 pasākumos un semināros tikšanās ar biedriem, kā arī arodorganizāciju pasākumos;
 2 protesta akcijas;
• 180 plašsaziņas līdzekļiem pausti 750 viedokļi, kas publiskoti 5000 publikācijās;
• tematiskās konferences nozares ekspertiem;
 3 žurnāla „LIZDA Vēstnesis” numuri;  12 informatīvie materiāli;
 5 konkursos nacionālā mērogā piedalījušies 169 dalībnieki;
 130 + uzņēmumu piedāvājumi  ietverti atlaižu grozā un izveidoti 12 apkopojumi.

Paldies ikvienam arodbiedrības biedram par kopīgo darbu, lai sakārtotu nozarē aktuālos jautājumus!

Kopā 2017. gadā mēs esam ļoti daudz paveikuši!