Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Satversmes tiesa atzīst, ka ir tikušas pārkāptas pedagogu tiesības tikt novērtētiem un saņemt atbilstošu piemaksu

Piektdiena 23/02/2018

Satversmes tiesa 2018.gada 21.februārī ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2017-11-03, atzīstot Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumu Nr. 350 „Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība” 91. punktu un Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 27. punktu par neatbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 1. un 64. pantam un spēkā neesošiem no to pieņemšanas brīža. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) lūdz rast iespēju Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē izskatīt jautājumu par iepriekšminēto Satversmes tiesas spriedumu un lemt par turpmāko rīcību.

Jau iepriekš ziņots, ka LIZDA 2016.gada 19.decembrī aicināja Saeimas deputātus būt atbildīgiem un parakstīt iesniegumu Satversmes tiesai saistībā ar grozījumiem pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas kārtībā. Valdībā pieņemtie grozījumi noteikumos par kārtību pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai nosaka, ka pedagogam, kuram kvalitātes pakāpe līdz 2016.gada 31.maijam nav piešķirta, un pedagogam, kuram kvalitātes apliecības derīguma termiņš beidzas laikposmā no 2016.gada 31.maija līdz 2018.gada 31.augustam, ir tiesības pieteikties pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai ne agrāk kā no 2018.gada 1.septembra.

LIZDA izsaka pateicību 12.Saeimas deputātiem – Ingai Bitei, Ingunai Sudrabai, Valērijam Agešinam, Mārtiņam Šicam, Gunāram Kūtrim, Jānim Urbanovičam, Ivanam Ribakovam, Silvijai Šimfai, Andrejam Elksniņam, Rihardam Melgailim, Jānim Ādamsonam, Aleksandram Jakimovam, Jurim Viļumam, Aivaram Meijam, Sergejam Mirskim, Borisam Cilevičam, Arvīdam Platperam, Artūram Rubikam, Ringoldam Balodim, Vladimiram Nikonovam un Igoram Pimenovam, kuri atsaucoties LIZDA lūgumam parakstīja pieteikumu un iesniedza to Latvijas Republikas Satversmes tiesā.

Vairāk informācijas par spriedumu: http://www.satv.tiesa.gov.lv/press-release/ministru-kabineta-noteikumu-normas-par-pedagoga-tiesibam-pieteikties-profesionalas-darbibas-kvalitates-novertesanai-un-piemaksas-noteiksanas-kartibu-izdotas-parkapjot-varas-dalisanas-principu/