Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Pienācis laiks rīcībai attiecībā uz sieviešu tiesībām: teiksim “JĀ” Direktīvai par darba un ģimenes dzīves līdzsvaru!

Trešdiena 07/03/2018

Starptautiskajā Sieviešu dienā 8.martā Eiropas arodbiedrības aicina steidzami pieņemt Eiropas Komisijas ierosināto Direktīvu par darba un ģimenes dzīves līdzsvaru. Savu atbalstu un "JĀ" Direktīvai izsaka arī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības Dzimumu līdztiesības padome.

Eiropas Savienības likumdošana šajā jomā noteikti paplašinās sieviešu nodarbinātības iespējas un palielinās vecāku līdztiesīgāku iespēju izmantošanu ģimenes dzīvē.

Gadījumā, ja minētā Direktīva tiks pieņemta, tā stiprinās sieviešu tiesības daudzās dalībvalstīs, pamatojoties uz Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) pasūtīto pētījumu:

·         Apmaksāts 10 dienu atvaļinājums tēviem: jaunums Austrijā, Kiprā, Čehijā, Vācijā, Horvātijā un Slovākijā;

·         Četru mēnešu apmaksāts un otrai pusei nenododams vecāku atvaļinājums: varētu uzlabot tiesības Bulgārijā, Īrijā, Itālijā, Nīderlandē un Apvienotajā Karalistē;

·         Piecu dienu apmaksāts aprūpētāju atvaļinājums: padarītu vieglāku dzīvi strādājošajiem cilvēkiem, kuri uzņemas atbildību par aprūpējamiem radiniekiem, tādās valstīs kā Francija, Rumānija un Malta;

·         Tiesības pieprasīt elastīgus darba noteikumus: uzlabotu iespējas lielākajā daļā dalībvalstu, īpaši Kiprā, Igaunijā un Rumānijā.

ETUC ģenerālsekretārs Luka Visentini uzsver, ka Direktīvas par darba un ģimenes dzīves līdzsvaru pieņemšana jūtami uzlabotu strādājošo sieviešu un aprūpētāju dzīves. Tomēr vairākas valdības šim priekšlikumam pretojas. Arodbiedrības noteikti aicina dalībvalstis nepakārtot dzimumu līdztiesību un darbinieku tiesības budžeta vai subsidarites jautājumiem.

“Jaunas tiesības atturētu daudzas sievietes no darba uzteikšanas, samazinātu aprūpes izmaksas, kas notiek uz veselības un sociālo pakalpojumu rēķina, kā arī iedrošinātu tēvus īstenot taisnīgu pienākumu sadali, un stiprinātu dzimumu līdztiesību,” skaidro ETUC konfederālā sekretāre M.Mira. ”Valdībām un uzņēmumiem jāsniedz darbiniekiem un aprūpētājiem palīdzoša roka, nevis jāstājas ceļā darba un ģimenes dzīves vieglākai saskaņošanai.”

Direktīvas par darba un ģimenes dzīves līdzsvaru projektu Eiropas Komisija publicēja 2017.gada aprīlī, 15.martā to atkal skatīs dalībvalstu nodarbinātības lietu ministri.

Saskaņā ar EUROSTAT datiem, galvenais iemesls, kāpēc sievietes Eiropā nestrādā, ir tāds, ka viņām ir jāpieskata bērni un radinieki, kuri ilgstoši slimo. Pētījumi rāda, ka Eiropas sievietes divreiz lielāku laika pavada mājas darbos nekā vīrieši, pat tad, ja viņi ir bez darba, bet sievietes strādā.

Sīkāka informācija par Direktīvu pieejama šeit.

Brisele, 2018. gada 7. martā