Aptauja
Vai Jūsu pārstāvētajā augstākās izglītības iestādē ar 2019.gada 1.janvāri ir paaugstinājusies zemākā mēneša darba algas likme?
Jā, ir paaugstinājusies
Nē, nav paaugstinājusies
Neesmu informēts / -a
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA turpina aktīvas diskusijas par internātskolu reformas procesa īstenošanu

Trešdiena 21/03/2018

2018.gada 20.martā Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē atkārtoti tika skatīts jautājums par pašvaldību padotībā esošo internātskolu plānotās reformas īstenošanu. Komisijas locekļi uzklausīja Izglītības un zinātnes ministrijas redzējumu, internātskolu, kā arī attiecīgo pašvaldību pārstāvju redzējumu un internātskolu turpmākās finansēšanas iespējas.

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) Saeimas komisijas sēdē uzsvēra, ka balstoties uz pētījumu rezultātiem vairāk, nekā puse izglītojamo internātskolās nāk no nelabvēlīgām ģimenēm. Arī informatīvajā ziņojumā tiek norādīts, ka daļa no internātskolu audzēkņu būtu jāintegrē vispārizglītojošās skolās, veicinot iekļaujošo izglītību, vai pašvaldībām jāpārveido esošās internātskolas par vispārizglītojošajām skolām ar dienesta viesnīcu. Līdz ar to LIZDA uzskata, ka informatīvajā ziņojumā nav izdiskutēts skaidrs nākotnes redzējums par internātskolu nākotnes modeli, kā arī nepieciešamību pēc profesionālas komisijas izveides, kas spētu izvērtēt vai konkrētam audzēknim ir nepieciešams apmeklēt tieši internātskolu. LIZDA uzsver atbalsta personāla kapacitātes stiprināšanu vispārizglītojošajās skolās, kurās tiks integrēti līdzšinējie internātskolu izglītojamie.

LIZDA norādīja, ka internātskolu vadītājiem savlaicīgi ir jāinformē darbinieki, jānodrošina atlaišanas pabalsti un jārisina citi jautājumi, kas skar darba tiesiskās attiecības. Arodbiedrība uzsver, ka līdz ar internātskolu darbinieku samazināšanu ir risināmi vairāki jautājumi par sociālās aizsardzības nodrošināšanu un ja nepieciešams būtu jāpieprasa papildu budžeta finansējums.

LIZDA neatlaidīgi uzstāj uz internātskolu uzturēšanas jaunajā finansēšanas kārtībā ieinteresēto un iesaistīto pušu visaptverošu - visu pozitīvi un negatīvi ietekmējošo faktoru izvērtējumu, lai panāktu pēc iespējas internātskolu pedagogiem un darbiniekiem labvēlīgāku risinājumu internātskolu turpmākajai attīstībai.