Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA un LPS apspriež turpmāko sadarbību

Ceturtdiena 22/03/2018

 

2018.gada 21.martā Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) Padomes sēdē piedalījās Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēdis Gints Kaminskis un padomniece izglītības un kultūras jautājumos Ināra Dundure.

Sēdē tika apspriestas turpmākās sadarbības iespējas, LIZDA pārstāvju iesaiste skolu reorganizācijas un likvidācijas procesā (komisijās, sanāksmēs), kā uzlabot LIZDA dalīborganizāciju priekšsēdētāju informēšanu par pašvaldību plāniem skolu tīkla optimizācijas ietvaros, korekta darba uzteikumu izteikšana, savlaicīga informēšana par izmaiņām pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem darba līgumos, vienošanos slēgšana starp LIZDA un pašvaldībām. Pēc Satversmes tiesas 2018.gada 21.februārī pieņemtā lēmuma, ka ir tikušas pārkāptas pedagogu tiesības tikt novērtētiem un saņemt atbilstošu piemaksu, ir nolemts rīkot sanāksmi, kurā tiktu uzaicinātas visu iesaistīto valsts institūciju pārstāvji un lemtu par turpmāko rīcību.

Sanāksmes noslēgumā LIZDA un LPS vienojās par kopīgi organizētām reģionālajām konferencēm, kurās tiktu aktualizēti jautājumi par pedagogu metodiskā atbalsta (skolas, pašvaldības, nacionālā līmenī) sistēmas pilnveidi.