Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Mākslas festivāla Nāc līdzās! lielkoncerts “Es puķe Latvijas dārzā”

Ceturtdiena 05/04/2018

2018.gada 5.aprīlī Rīgā, VEF Kultūras pilī notika nodibinājuma "Fonds Nāc līdzās!" organizētais lielkoncerts “Es puķe Latvijas dārzā”. Par godu Latvijas 100 gadu jubilejai, festivālā Nāc līdzās! šogad dalībnieki priekšnesumos izmantoja tikai Latvijas autoru darbus (gan mūzikas, gan tekstuālā materiāla). Festivāla pamatmērķis ir dot iespēju bērniem/jauniešiem ar invaliditāti, ar garīgās attīstības traucējumiem, bāreņiem un sociāli nelabvēlīgās vides bērniem apliecināt savus talantus mākslinieciskajā jaunradē un izpausmes brīvībā. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) īpaši lepojas ar savu arodbiedrības biedru pārstāvēto izglītības iestāžu izglītojamo sniegumu lielkoncertā, kuri pārstāvēja:

Daugavpils logopēdisko skolu;
Rīgas 3. speciālo pamatskolu;
Rīgas 1. speciālo internātpamatskolu;
Rīgas internātvidusskolu bērniem ar dzirdes traucējumiem;
RC “Mēs esam līdzās” un Rīgas 45. vidusskolu;
Rīgas 5. internātpamatskolu - Slāvu filiāli;
Zālītes speciālo internātpamatskolu;
Bērzupes speciālo internātpamatskolu;
Valmieras Gaujas krasta vidusskolu;
Madonas BJC;
Liepājas speciālo internātpamatskolu;
Valmieras Gaujas krasta vidusskolu;
Rīgas 5. internātpamatskolu – Mežaparka filiāli;
Maltas speciālo internātskolu;
Stopiņu novada Gaismas internātpamatskolu;
Babītes vidusskolu.


LIZDA pateicas lielkoncerta rīkotājiem, dalībniekiem un izglītības iestāžu pedagogiem par ieguldīto sirdsdarbu un lieliskajiem priekšnesumiem. Novēlam visiem arī turpmāk būt tikpat radošiem un talantīgiem māksliniekiem.