Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   NTSP sēdē tiks skatīti LIZDA aktualizētie jautājumi par finansējumu zinātnei

Piektdiena 13/04/2018

  2018.gada 12. aprīlī Ministru kabinetā notika Nacionālā trīspusējā sadarbības padomes (NTSP) sēde, kurā Ministru prezidents M.Kučinskis paziņoja, ka 9. maijā plānotajā NTSP sēdē beidzot tiks skatīti Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) aktualizētie jautājumi par finansējumu zinātnei.

LIZDA jau 2017. gada novembrī lūdza sasaukt atsevišķu NTSP sēdi, kuras darba kārtībā iekļaut jautājumu par finansējumu zinātnei. Ņemot vērā ka Zinātniskās darbības likumā ir paredzēts, ka Ministru kabinets, iesniedzot Saeimai gadskārtējo likumu par valsts budžetu, paredz ikgadēju finansējuma pieaugumu zinātniskajai darbībai ne mazāku par 0,15 procentiem no iekšzemes kopprodukta, līdz valsts piešķirtais finansējums zinātniskajai darbībai sasniedz vismaz vienu procentu no iekšzemes kopprodukta, sēdes ietvaros LIZDA aicina izskatīt jautājumus par:

1.       finansējumu zinātnei no nozaru ministrijām;

2.       finansējumu zinātnei no valsts kapitālsabiedrībām;

3.       pārrāvumiem valsts pētījumu un fundamentālo un lietišķo pētījumu programmās;

4.       minimālās darba samaksas noteikšanu zinātnes darbiniekiem;

5.       finansējumu zinātnei pēc Eiropas Savienības fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda beigām.

LIZDA rosina uz NTSP sēdi uzaicināt Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas, Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas, Latvijas Zinātnes padomes, Latvijas Zinātņu akadēmijas, Rektoru padomes, kā arī Latvijas Jauno zinātnieku apvienības pārstāvjus.