Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA piedalās Eiropas Izglītības darbinieku arodbiedrības Augstākās izglītības un zinātnes patstāvīgās komitejas sanāksmē

Pirmdiena 16/04/2018

2018. gada 9. un 10. aprīlī notika Eiropas Izglītības darbinieku arodbiedrības (ETUCE) Augstākās izglītības un zinātnes patstāvīgās komitejas (HERSC) sanāksme Briselē, kurā piedalījās pārstāvji no 23 ES valstīm t.sk. Latvijas. HERSC pārstāvji tika informēti par augstākās izglītības un zinātnes aktualitātēm, Eiropas Studentu apvienības viceprezidente Caroline Sundberg informēja par studējošo skatījumu - Boloņas procesa nākotne, Eiropas Komisijas pārstāve Nadia Manzoniuzstājās ar referātu par augstskolu absolventu darba gaitu apzināšanu. Sanāksmes laikā tika iniciētas diskusijas un norisinājās darbs grupās par jautājumiem, kas attiecas uz augstskolu personāla mobilitāti, un augstskolu pedagoga un pētnieka statusu un profesijas atzīšanu.

Sanāksmē spraigākās diskusijas norisinājās par:

1. Augstākās izglītības un zinātnes finansējumu: augstākajā izglītībā un pētniecībā nepieciešams stabils bāzes finansējums pretstatā nepietiekošam valsts finansējumam un  īstermiņa grantiem;

2. Atbalstu augstskolu mācībspēkiem un pētniekiem: uzsvērta pētījumu brīvība pretstatā pētījumu komercializācijai, pētnieku un augstskolu mācībspēka statusa celšana, fundamentālo vērtību saglabāšana akadēmiskā vidē. Saistībā ar docētāju darba apstākļiem, aktualizēta problēma, kas saistīta ar īstermiņa terminētajiem darba līgumiem,  darba apstākļu uzlabošanu akadēmiskajā vidē, kā arī dzimumlīdztiesības jautājumi;

3. Augstākās izglītības un pētniecības kvalitātes uzlabošanu. Uzsvērts, ka, lai spētu nodrošināt aizvien pieaugošās augstākās izglītības un pētniecības kvalitātes prasības, nepieciešams nodrošināt stabilu darba vidi un atalgojumu augstskolu docētājiem un pētniekiem. Tāpat arī uzsvērts, ka ieviešot augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, pieaug augstskolu dokumentācijas apjoms, kas augstskolu personālam jāgatavo papildus studiju un pētniecības darbam.

HERSC pārstāvji tika aicināti sniegt atbalstu Dānijas publiskā sektora, t.sk. izglītības darbinieku streikam, nosūtot katras dalībvalsts arodorganizācijas atbalsta vēstuli: https://csee-etuce.org/en/news/archive/2533-solidarity-with-public-sector-in-denmark  

Arī Lielbritānijā notiek universitāšu darbinieku streiki, pieprasot augstskolu mācībspēku pensiju garantijas: https://worldsofeducation.org/en/woe_homepage/woe_detail/15773/the-uk-university-strike-%E2%80%93-union-renewal-in-action-by-howard-stevenson

 Nākošā HERSC komitejas sanāksme notiks Tallinā, 2018, gada 10.-11. septembrī.