Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Sveicam Darba svētkos un Latvijas Republikas Satversmes sasaukšanas dienā!

Otrdiena 01/05/2018

Darba svētki ir starptautiska mēroga darbinieku solidaritātes diena, kas ik gadu tiek atzīmēta 1. maijā. Darba svētki ir oficiāla brīvdiena aptuveni 80 pasaules valstīs.

✔️ 1.maijs Latvijā ir Satversmes sapulces sasaukšanas diena, un arī tādēļ šajā dienā īpaši vēlamies atgādināt par darbinieku tiesībām un interesēm.

✔️ Atceramies visi, ka 1.MAIJĀ arodbiedrības izcīnīja 8 stundu darba dienu, piecu dienu darba nedēļu, brīvas nedēļas nogales, tiesības uz atvaļinājumu un sociālās garantijas!

✔️ Pagājušajā gadā Latvijā tieši arodbiedrības izcīnīja minimālās algas paaugstinājumu par 50 eiro un ievērojamu ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamā minimuma paaugstinājumu. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un to dalīborganizāciju neatlaidīgs spiediens palīdzēja samazināt iedzīvotāju ienākuma nodokli mazajām algām no 23 uz 20 procentiem un samazināt plaisu starp darbu un kapitālu.

✔️ Arodbiedrības ir noturējušas Darba likuma normu, kas paredz apmaksu par virsstundām 100% apjomā. Ar neatlaidīgu sociālo dialogu ir pārliecināti sociālie partneri negrozīt Darba likuma normu, kas aizsargā arodbiedrības biedru tiesības – joprojām arodbiedrības biedru nedrīkst atbrīvot no darba bez saskaņošanas ar arodbiedrību.

❗️Stipras arodbiedrības nozīmē augstākas algas un labākus darba apstākļus ikvienam. Vislabākais veids darba algas paaugstināšanai ir ar arodbiedrību noslēgto koplīgumu un ģenerālvienošanos palīdzību, tādēļ ir nepieciešams stiprināt koplīgumu sistēmu, un, lai katrā Latvijas uzņēmumā būtu koplīgums, savukārt nozarē – ģenerālvienošanās!

❗️Darbinieki, kurus aizsargā koplīgums, jūtas labāk nekā darbinieki uzņēmumos, kuros tā nav. Viņi saņem taisnīgākus ienākumus no peļņas sadales, pelna vairāk naudas, saņem sociālās garantijas, lielākas iespējas darba un ģimenes dzīves saskaņošanā un piedalās uzņēmuma apmācībās. Darba vietās, kurās darbojas koplīgums, algu starpība vīriešiem un sievietēm ir mazāka un praktiski nav ēnu ekonomikas.

❗️No pagājušā gada mūsu valstī darbojas Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības izcīnītā iespēja, ka koplīgumā paredzētās sociālās garantijas saņem nodokļu atlaides. Pagaidām tā ir ēdināšana, bet turpinās sarunas par šo garantiju loka paplašināšanu.

 

Esam vienoti un stipri arodbiedrībās! Pievienojies un jūties drošs savā darba vietā!