Aptauja
Kā Jūs vērtējat jauno pedagogu algu paaugstināšanas grafiku?
Ļoti labi, ka beidzot ir apstiprināts
Labāk vēlāk nekā nekad
Pastāv risks, ka grafiks netiks pildīts
Neesmu informēts par to, ka grafiks ir apstiprināts
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 


   LIZDA aicina studentus konkursā "Atspēriens" pieteikt savus darbus

Pirmdiena 07/05/2018

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) aicina līdz 1.augustam konkursā "Atspēriens" piedalīties akreditētu augstākās izglītības iestāžu absolventus, kuri izstrādājuši savus noslēguma darbus studijām 1.līmeņa augstākās izglītības (koledžas studiju), bakalaura, maģistra vai doktora darbus par konkrētiem tematiem izglītības sistēmas pilnveidei. Konkursam drīkst iesniegt arī iepriekšējā gadā izstrādātus noslēguma darbus (kvalifikācijas, bakalaura, maģistra vai doktora darbus). Labāko darba autos saņems naudas balvu – 350 EUR par bakalaura darbu, 450 EUR par maģistra darbu, 550 EUR par doktora darbu.

LIZDA konkursa „Atspēriens” mērķis ir veicināt Latvijas jauniešu līdzdalību izglītības sistēmas pilnveidē, arodbiedrības darbības popularizēšanā un tās darba kvalitātes uzlabošanā

Konkursa piedāvātie temati:

1. pedagogu darba samaksas ietekmējošie faktori vispārējās izglītības iestādēs Eiropā;

2. akadēmiskā personāla darba samaksa un to ietekmējošie faktori;

3. zinātniskā personāla cienīga darba apstākļu nodrošināšana;

4. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības loma mūsdienu Latvijā;

5. ārvalstu labās prakses piemēru analīze arodbiedrības biedru piesaistei;

6. izglītības iestāžu darbinieku un pedagogu motivācija iesaistīties arodbiedrībā un biedru gatavība atbalstīt arodbiedrības aktivitātes;

7. pedagogu pašizjūta, apmierinātība ar savu darbu;

8. faktori, kas veicina pedagogus pamest darbu izglītības iestādē un mainīt karjeru;

9. jauno pedagogu motivācija palikt izglītības sistēmā;

10. karjeras iespējas izglītības sistēmā;

11. tiesību un pienākumu sadale starp skolēniem, skolotājiem, vecākiem izglītības un audzināšanas procesā;

12. birokrātisko prasību ietekme uz pedagogu darba kvalitāti;

13. pedagogu profesijas prestižs;

14. sociālais dialogs izglītības nozarē: izpratne par sociālo dialogu, kā arī gatavība tajā iesaistīties; kritēriji efektīva un kvalitatīva sociālā dialoga vērtēšanai;

15. dažādu valstu sociālā dialoga pieredzes salīdzinājums un labās prakses piemēri;

16. arodbiedrības tēls Latvijas sabiedrībā;

17. pedagogu tālākizglītības kursu pieprasījums un piedāvājums;

18. jauno zinātnieku akadēmiskās un profesionālās karjeras iespējas Latvijā dažādās zinātnes nozarēs;

19. citi temati, kas saistīti ar arodbiedrības darbu.

Konkursā piešķir vienu balvu par pilnībā pabeigtu studiju noslēguma darbu (kvalifikācijas/ bakalaura/maģistra/doktora darbu). Balvu piešķir, izvērtējot iesniegtā darba kvalitāti un darba tēmas atbilstību noteiktajai tematikai. Pretendentus izvērtē un balvas piešķir komisija (LIZDA valde).

Lai pieteiktos balvai, studentam līdz 2018.gada 1.augustam (ieskaitot) elektroniski jāaizpilda pieteikuma anketa un bakalaura/maģistra/doktora darbs elektroniski jāiesūta LIZDA birojam pa e-pastu atsperiens@lizda.lv

LIZDA konkursa „Atspēriens” nolikums