Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]



  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 





   











LIZDA aicina rast iespēju iepazīties ar informatīvo ziņojumu par skolu tīklu

Pirmdiena 14/05/2018

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) vērš Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) uzmanību uz to, ka Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018. gada 9. janvāra sēdes protokolā, izskatot Rīkojuma projektu "Par pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku laika periodam no 2018. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim" tika nolemts: “Izglītības un zinātnes ministrijai apkopot un līdz 2018. gada 15. aprīlim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā ziņojumu par pašvaldību pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz pašvaldību izglītības iestādēm, kā arī plānotajiem finanšu ietaupījumiem, kas būtu novirzāmi pedagogu darba samaksas pieauguma nodrošināšanai” (informatīvais ziņojums par skolu tīklu).

2018. gada aprīlī IZM ministrs K.Šadurskis masu medijos izteica apgalvojumu, ka nākamgad varētu trūkt līdzekļu plānotajam algu palielinājumam pedagogiem, jo daļa pašvaldību tikai formāli sakārto skolu tīklu, līdz ar to neveidojas cerētais budžeta ietaupījums. Ministrs norādīja, ka, valdībā izskatot pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku, tika panākta vienošanās, ka, skolu tīkla kārtošanas rezultātā ietaupītie līdzekļi tiks virzīti pedagogu atalgojuma celšanai, valstij pretim liekot adekvātu līdzfinansējuma daļu. "Skatoties uz pašvaldību lēmumiem par skolu tīkla sakārtošanu šogad, redzams, ka reorganizējamo skolu skaits ir pietiekami liels, taču, ja skatās uz situāciju pašvaldībās, tad tās ir ļoti dažādas. Ir situācija, kur vairākās izglītības iestādēs mācību procesa vieta nemainās - skolas tikai juridiski tiek apvienotas zem viena jumta. Rezultātā nav nekāda ietaupījuma," uzsvēra K.Šadurskis. 

Atsaucoties uz 2018. gada 8. maijā Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā publiskoto informāciju par to, ka Izglītības un zinātnes ministrija ir iesniegusi saskaņošanai informatīvo ziņojumu par skolu tīklu - Finanšu un Tieslietu ministrijām, LIZDA ir nosūtījusi IZM vēstuli ar lūgumu rast iespēju iepazīties ar informatīvā ziņojuma projektu.