Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   "LIZDA Vēstnesis" #9 |Pavasaris

Otrdiena 15/05/2018

 

Iznācis devītais arodbiedrības žurnāla “LIZDA Vēstnesis” izdevums. 

Šajā numurā lasiet: 

• Kā būtu, ja nebūtu... 3.–4. lpp.

• Izglītības likums nosaka sociālās garantijas pedagogiem 4. lpp.

• Beidzot pieņemts sociālais atbalsts pedagogiem «sociālais spilvens»! 5. lpp.

• LIZDA diskutē par izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu 6. lpp.

• Pēc neatlaidīga LIZDA rosinājuma tiek apstiprināts grafiks pakāpeniskai pedagogu algu paaugstināšanai 7. lpp.

• Sirsnīga, atsaucīga un iejūtīga pirmorganizācijas vadītāja, kas atrod laiku sarunai ar katru biedru 8.–9. lpp.

• LIZDA iestājas pret augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas sistēmas maiņu 10.–11. lpp.

• Streiks kā galējais līdzeklis, lai izglītības darbinieku arodbiedrības panāktu rezultātu 12.–13. lpp.

• Arodbiedrības pirmorganizāciju loma pedagogu dzīves kvalitātes paaugstināšanā 14.–15. lpp.

• Vingrošana sēdoša darba darītājiem 16. lpp.

LIZDA Vēstnesis" ELEKTRONISKĀ VERSIJA