Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Saeimā atbalsta LIZDA priekšlikumus 5. oktobri noteikt par Skolotāju dienu un 10. novembri kā Zinātnes dienu

Trešdiena 16/05/2018

 

Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdē 2018.gada 16.maijā izskatot likumprojektu Grozījumi likumā „Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” atbalstīja Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vadītāja Alda Adamoviča, deputātu Ingūnas Sudrabas un Gunāra Kūtra “No sirds Latvijai”(NSL) priekšlikumu 5. oktobri noteikt par Skolotāju dienu, aizstājot pašlaik noteikto normu, ka Skolotāju diena tiek atzīmēta oktobra pirmajā svētdienā. Savukārt 10. novembri noteikt kā Zinātnes dienu. Ar abiem šiem rosinājumiem Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) jau iepriekš bija vērsusies pie visu Saeimas frakciju politiķiem. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija šo jautājumu aicina skatīt nākamās kārtējās Saeimas sēdes darba kārtībā, kas notiks 2018.gada 24.maijā.

LIZDA izsaka pateicību par atbalstu Ingūnai Sudrabai un Gunāram Kūtrim (NSL), Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas un Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas deputātiem, kas izprotot jautājuma nozīmību, atbalstīja likumprojekta tālāku virzību. 
LIZDA pateicas par atbalstošu nostāju arī UNESCO Latvijas Nacionālā komisijas Ģenerālsekretārei Baibai Moļņikai un Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktora vietniecei pedagogu un pieaugušo izglītības jomā Baibai Bašķerei.

LIZDA cer, ka Saeimas deputāti pieņems atbildīgus lēmumus, lai šīs starptautiski atzīmētās dienas, tiktu iekļautas arī Latvijas atzīmējamo dienu sarakstā!